Pravni fakultet

Održana radionica o kliničkom pravnom obrazovanju u okviru projekta ENEMLOS
Fondacija pravnih klinika Poljske je održala  22, 24. i 26. marta 2021. godine, onlajn radionicu o kliničkom pravnom obrazovanju na klinikama u Poljskoj, na engleskom jeziku. Riječ je o  aktivnosti WP2 koja je predviđena projektom Pravne klinike u službi ranjihivih grupa: Poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja - ENEMLOS.

Na radionici su, pored akademskog osoblja i studenata sa Pravnog fakulteta UCG-a, učestvovali i neakademski partneri koji predstavljaju pravosuđe u Crnoj Gori.

Pored ove radionice, u decembru 2020. godine, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je radionicu na istu temu. Prema projektnim aktivnostima, potrebno je da se održi još jedna radionica koju će organizovati Regents Univerzitet iz Londona.

Kroz ove radionice, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore sa svojim neakademskim partnerima iz Crne Gore, kao i Univerziteti sa Kosova sa svojim partnerima će odabrati najbolji metod za realizaciju pravnih klinika prilagođen svojim nastavnim planovima i zakonodavnom rješenjima, vodeći računa da zadovolje potrebe studenata za praktičnim znanjima, kao i potrebe ranjivih grupa kojima će se pružati pravni savjeti.

Radionica za partnere sa Kosova će biti održana 19-23. aprila, 2021.

Kolege iz Poljske predstavile su sljedeće teme:

- Dr Filip Czernicki, Dr hab. Izabela Kraśnicka (The Polish Legal Clinics Foundation) - Uvod u trening kliničkog pravnog obrazovanja u Poljskoj-uspješna priča, Fondacija pravnih klinika i standardi kliničkog pravnog obrazovanja u Poljskoj; 

- Dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak (Warsaw University Faculty of Law and Administration) - Kliničko pravno obrazovanje na klinikama Pravnom fakultetu u Varšavi;

- Dr Przemysław Kubiak (Lodz University Faculty of Law and Administration) - Podučavanje “soft” vještinama u kliničkom pravnom obrazovanju;

- Dr Katarzyna Syroka-Marczewska - Klinika na Pravnom fakultetu u Varšavi-organizacija klinike, trening za studenta, uloga supervizora u obrazovnom procesu;

Dr Paweł Łabieniec - Łódź Pravna klinika, evaluacija studentskog rada, vrste klijenata i pravna etika u klinikama;

Dr Wojciech Górowski- Jagiellonian University Legal Clinic- Okvir pružanja pravnog savjeta u svijetlu rješenja u poljskom pravu, animiranje studenata za kliniku, pravna klinika u organizacionoj i nastavnoj strukturi pravnog fakulteta;

Dr Katarzyna Antolak-Szymanski - SWPS University Legal Clinic - Pravna klinika u vrijeme pandemije COVID19, online rad i pro bono aspekt rada na klinici.

Rad klinika u Poljskoj

Klinike u Poljskoj rade sa tkz. živim klijentima. Rad sa živim klijentima je višestruko koristan. Za ranjivu osobu je korisno da dobija kvalitetan pravni savjet.

Studenti dobijaju kompletno pravno obrazovanje, ovladavaju pravnim vještinama, nauče praktičan rad kroz rješavanje aktuelnih slučajeva, razviju sopstveno i kreativno mišljenje i doprinose širenju pravne svijesti i popularizaciji etičkih principa pravne profesije. Postavljanje i rješavanje problema su potrebni u svim društvenim oblastima, a demokratija i slobodna razmjena roba upravo to i zahtijevaju. Izuzetno je značajno za društvo, jer jednak pristup pravdi vodi vladavini prava i pravnoj državi.

Studenti će radom sa ranjivim grupama ovladati pravnim vještinama kao što su intervju, savjetovanje, pregovaranje, pravno pisanje, vođenje slučaja, zastupanje, istraživanje, evaluacija, kreativnost, saradnja, posredovanje, kreativno mišljenje i pravilno rasuđivanje.

Kroz rad sa tkz. živim klijentima, studenti će steći i određene vrline: etičko ponašanje, pravdoljubivost, odgovornost i  posvećenost klijentu, koje su neophodne u svakodnevnom radu budućih pravnika.

Oblasti u kojima će se pružati besplatni pravni savjeti su: građanska, krivična, građanskoprocesna, krivičnoprocesna, poslovna, obligaciona, porodična, nasljedna, upravna, međunarodna, ljudskih prava, radna, ustavna, finansijska, ekološka. 

 

 

Broj posjeta : 291