Pravni fakultet

Tim projekta ENEMLOS sastao se sa neakademskim partnerima iz Crne Gore
Tim projekta ENEMLOS sastao se sa neakademskim partnerima iz Crne Gore

Tim projekta ENEMLOS sastao se sa neakademskim partnerima iz Crne Gore, 2. aprila 2021. godine, odnosno sa Vrhovnim sudom CG, Vrhovnim državnim tužilaštvom, Komorom javnih izvršitelja CG, Advokatskom komorom CG, Komorom notara CG i Centrom za ARS CG.

Projekat „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja“ (ENEMLOS) će u narednom periodu odgovoriti na zahtjeve praktične nastave i predstaviti istinski iskorak u kvalitetu praktične nastave koja se nudi studentima Pravnog fakulteta.

Na sastanku su analizirane prethodne aktivnosti koje su realizovane do sada, kao i predstojeće  i način na koji će se one realizovati.

Prije svega, predstoji obuka od strane Regents Univerziteta u Londonu, studijski boravci na univerzitetima u Zagrebu, Londonu i Fondaciji pravnih klinika Poljske, obuka o novim softverima koji se primjenjuju u nastavi, pisanje knjige o najboljim praksama u kliničkom pravnom obrazovanju. Realizacijom navedenih aktivnosti biće sve pripremljeno za organizovanje rada sa tkz. živim klijentima (ranjivim grupama) gdje aktivno, pored ostalih, učestvuju i studenti.

Ovaj projekat je podržan u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. Projekat će trajati tri godine. U Projekat su uključene su tri eminentene institucije iz EU koje se uspješno bave kliničkim pravnim obrazovanjem, posebno radom sa tkz. živim klijentima: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Regent Univerzitet u Londonu i Univerzitetski centar za pravne klinike u Varšavi.

Broj posjeta : 230