Pravni fakultet, 08.04.2021

Potpisan Sporazum o saradnji između Centra za međunarodnu pravnu saradnju i Pravnog fakulteta UCGCentar za međunarodnu pravnu saradnju (CILC) iz Haga i Pravni fakultet UCG potpisali su 4. aprila 2021. Memorandum o saradnji u okviru projekata Jačanje Sistema izvršenja u zemljama zapadnog Balkana (BESp) i Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja (ENEMLOS).

Projekat BESp se realizuje za period 2020-2024. godine i finansira preko programa vlade Holandije (MATRA). ENEMLOS je  projekat koji se realizuje u tri naredne godine i finansira u okviru programa ERASMUS+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. Memorandum su potpisale Direktorka projekta BESp Eva Erren, dekanka prof. dr Aneta Spaić i koordinatorka projekta ENEMLOS prof. dr Biljana Đuričin.

Najvažnije oblasti u kojima će se obavljati saradnja su:

  • Razmjena ekspertske pomoći u vezi jačanja sistema izvršenja koji se odnosi na ranjive grupe.
  • Organizovanje brojnih aktivnosti, kao što su radionice, okrugli stolovi, obuka i predavanja s posebnim fokusom na etičke principe u postupku izvršenja, kao i na savladavanje pojedinih pravnih vještina koje su neophodne u radu sa ranjivim grupama.
  • Prikupljanje podataka, praćenje i evaluacija postupka izvršenja, kao i druge metode koje će se realizovati preko studenata koji će biti angažovani u projektu ENEMLOS.
  • Promovisanje projekata kao i zajedničkih ciljeva i aktivnosti putem web stranica potpisnica Memoranduma i preko medija u Crnoj Gori.

Komora javnih izvršitelja CG je neakademski partner u projektu ENEMLOS. Oni će, takođe, biti aktivno angažovani u realizaciji aktivnosti predviđenih Memorandumom.

Projektom se uspostavlja dugoročna saradnja sa neakademskim institucijama koje pripadaju pravosuđu u širem smislu riječi. Njihova edukativna uloga i bogato pravno iskustvo će doprinijeti realizaciji navedenih ciljeva Projekta, kao omogućiti i druge oblike saradnje što je korisno za Univerzitet kao naučnu bazu, jer kvalitetno obrazovanje nije moguće bez praktičnih rezultata. Saradnja sa pravosuđem se uspješno odvijala i do sada, ali ovim Projektom dobija i nove komponente.

CILC i Pravni fakultet će, pored navedenih aktivnosti, ostati otvorene i prema ostalim potencijalnim oblastima saradnje i međusobno će se informisati o mogućnostima da zajedničkim naporima doprinesu jačanju sistema izvršenja u Crnoj Gori.

Rad sa tzv. živim klijentima na klinikama Pravnog fakulteta UCG biti prisutan u budućnosti i ujedno pokazati uspješnu realizaciju jedanog od ciljeva projekta ENEMLOS da program ostane i poslije prestanka Projekta.

Pravne klinike su dio novih master studija. saradnja sa pravosuđem, međunarodnim partnerima i nevladinim organizacijama su preduslovi za realizaciju jednog kvalitetnog i korisnog programa svima koji budu učestvovali u njemu i koji će postati prepoznatljivo obilježja Pravnog fakulteta i Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 152