Pravni fakultet

Projekat ENEMLOS: Obuka akademskog i neakademskog osoblja za rad na novim programima i opremi
Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, u okviru projekta ENEMLOS - "Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja" , u ponedjeljak 26. 04. 2021. godine, organizuje obuku za akademsko osoblje i neakademske partnere u projektu o upotrebi novih programa i opreme koji će se koristiti u radu pravnih klinika.
 
Aktivnosti koje se realizuju u okviru WP3 (Work Package 3) projekta ENEMLOS obuhvataju nabavku opreme i literature, kao i edukaciju o novim hardware i software programima (pametna tabla, platforme Zoom, Moodle, BigBlueButton i drugo) koji će se koristiti u radu sa studentima i ranjivim grupama. Kompjuterska oprema je nabavljena, a prostor za rad klinika se uređuje. U toku je i nabavka literature koja obuhvata brojne naslove kako domaćeg, tako i prava Evropske unije, kao i naslove koji se odnose na kliničko pravno obrazovanje. Oprema, kao i novi programi, podržaće praktično obrazovanje studenata i rad sa tzv. živim klijentima. Komunikacija sa studentima i klijentima kao i druge aktivnosti u radu pravnih klinika  odvijaće se preko novih platformi a predstojeća obuka će omogućiti da se akademsko osoblje i neakademski partneri projekta osposobe za njihovu upotrebu.
 
Obuka će se održati online, posredstvom platforme ZOOM, a pored akademskog osoblja Pravnog fakulteta obuku će pratiti i neakademski partneri u projektu ENEMLOS.
 
Ivan Simonovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: ENEMLOS - Obuka na novim softverima
Time: Apr 26, 2021 04:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83022477914?pwd=MTJ1ZEVWajJQQ05FajVMa0lIZXFsQT09
2]
Meeting ID: 830 2247 7914
Passcode: 5GZAD2
 

Dokumenti

Broj posjeta : 156