Pravni fakultet

Dodatni rok za kolokvijume - 28.04.2021 16:27
Na osnovu dopisa prorektora UCG br.01/0-1321, svi studenti koji su zbog oboljevanja od korona virusa ili obavezne samoizolacije propustili jedan od termina predviđenih za kolokvijume, mogu prodekanu za nastavu na mail nikolad@ucg.ac.me dostaviti rezultat testa ili potvrdu o samoizolaciji najkasnije do 10. maja 2021. godine, kako bi u periodu od 10. maja do redovnog završnog ispita mogli polagati i kolokvijum koji su propustili.
Uz rezultat testa ili potvrdu o samoizolaciji studenti treba da navedu i koje su kolokvijume propustili.

Broj posjeta : 322