Pravni fakultet

Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta UCG i Komeserijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice  
Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta UCG  i Komserijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija - UNHCR,  potpisali su danas dekanka Fakulteta prof. dr Aneta Spaić i predstavnik UNHCR-a u Crnoj Gori gdin Jean-Yves Bouchardy.

Potpisnici ovog Sporazuma su se saglasili da će zajedno realizovati projekat pravnih klinika pod nazivom “Unapređivanje rada Međunarodnopravne klinike - Izbjegličko pravo” od ljetnjeg semestra akademske 2020/21. godine, do ljetnjeg smestra 2024/25. godine, na specijalističkim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Prema ovom Sporazumu, Klinika će biti implementirana jednom u svakoj školskoj godini, po dogovoru potpisnika. Pravni fakultet će organizovati i realizovati teorijsku nastavu iz Međunarodnopravne klinike - Izbjegličko pravo, jednom sedmično, tokom dva mjeseca implementacije svake od budućih klinika. UNHCR će, sa druge strane, organizovati posjetu najmanje jednom izbjegličkom naselju u Crnoj Gori za studente  tokom svake od narednih Klinika.

Na sastanku je danas bilo riječi i o podršci UNHCR-a trogodišnjem projektu "Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja" (ENEMLOS),  podržanog u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. 

Dokumenti

Broj posjeta : 279