Pravni fakultet

Kopaonička škola prirodnog prava - Konkurs za radove i Konkurs za nagrade
Kopaonička škola prirodnog prava - Konkurs za radove i Konkurs za nagrade

U tradicionalnom terminu, od 13. do 17. decembra 2021. godine na Kopaoniku, održaće se 34. susret Kopaoničke škole prirodnog prava, na temu "Primjena prava i pravna sigurnost".

U slučaju da epidemiološke okolnosti ne dozvole okupljanje na Kopoaniku, susret će biti organizovan u formi online međunarodne naučne konferencije, kao i u decembru 2020. godine.

U prilogu je konkurs za prijem i objavljivanje radova i konkurs za nagradu Profesor Slobodan Perović.

Oba konkursa su objavljena u denvnom listu „Politika“ od 28. aprila 2021. godine, kao i na sajtu Kopaoničke škole.

Konkurs za radove:

https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2021/04/KONKURS-ZA-RADOVE-LAT-FIN-PDF.pdf?x96806

 

Konkurs za nagradu:

https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2021/04/KONKURS-ZA-NAGRADU-LAT-FIN-PDF.DOC.pdf?x96806

Uz konkurse je priloženo Uputstvo za autore 2021, kao i obrazac Izjave koju je svaki autor dužan da potpiše i priloži uz rad, a na sajtu se nalaze i konkursi na engleskom jeziku.

 

 

Broj posjeta : 194