Pravni fakultet

Uspješno završen intenzivni kurs engleskog jezika pravne struke u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME
Uspješno završen intenzivni kurs engleskog jezika pravne struke  u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME

U okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) kojim koordinira Filološki fakultet a sprovodi se u saradnji sa EU partnerima (Univerzitet u Varšavi, Univerzitet za stance u Peruđi, Sveučilište u Zagrebu) i nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran), uspješno je završena ljetnja škola engleskog i italijanskog jezika struke.

Od sedam ponuđenih kurseva za različite struke, najveće interesovanje vladalo je za kurs engleskog jezika pravne struke za koji se prijavilo čak 53 studenta, dominantno sa Pravnog fakulteta, ali i drugih jedinica UCG-a. Zbog broja prijavljenih studenata, nastava je organizovana u tri grupe a izvođena je na Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i u zgradi Rektorata. Predavač na kursu za dvije grupe bio je dr Petar Božović, profesor pravnog engleskog jezika na Pravnom fakultetu, i dr Milena Mrdak-Mićović, profesor opšteg engleskog jezika na Fakultetu političkih nauka.

Kroz rad u manjim grupama, komunikativni pristup nastavi, i uz upotrebi autentičnih štampanih i audio-vizuelnih materijala iz nacionalnog i međunarodnog prava, studenti su imali mogućnost da ovladaju osnovama stručne terminologije i prateće relevantne gramatike engleskog jezika pravne struke te diskutuju na teme iz oblasti ustavnog, krivičnog, ugovornog i međunarodnog prava. Polaznici su takođe imali mogućnost da ovladaju ključnim pojmovima akademskog engleskog jezika i pripreme CV i motivaciono pismo u Europass formatu kao pripremu za prijavljivanje za učešće u programima Erasmus+ mobilnosti i konkurisanja za radna mjesta, održe izlaganje na temu ključnih koncepata u pravnoj nauci ilustrujući ih specifičnim primjerima iz sudske prakse, pripreme inicijalni intervju sa klijentom na zadatu temu, analiziraju odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava, itd. U nastavi je testiran novi udžbenik iz oblasti engleskog jezika pravne struke koji je nastao i recenziran od strane EU eksperata u okviru ReFLAME projekta a čiji je autor dr Petar Božović. Studenti su pokazali izuzetan entuzijazam, ozbiljnost i posvećenost u radu, te odlučnost da stečena znanja i vještine iskoriste kako za potrebe svojih studija, tako i za potrebe svoje buduće profesije.

Cilj projekta ReFLAME je reformisanje i modernizovanje silabusa i nastavnih materijala za strane jezike struke koji se izučavaju na univerzitetima Crne Gore kako bi na što bolji način udovoljili potrebama studenata u cilju internacionalizacije svog akademskog iskustva i jačanja konkuretnosti na domaćem i međunarodnom tržištu rada koje sve više ističe nužnost vladanja engleskim i drugim stranim jezicima struke na naprednom nivou. 

Broj posjeta : 231