Pravni fakultet

Dodatni rok za studente u samoizolaciji
Na osnovu dopisa prorektora UCG br.01/0-2472, svi studenti koji su zbog oboljevanja od korona virusa ili obavezne samoizolacije propustili jedan od termina predviđenih za ispite u septembarskom roku, mogu prodekanu za nastavu na mail nikolad@ucg.ac.me dostaviti rezultat testa ili potvrdu o samoizolaciji najkasnije do 23. septembra 2021. godine, kako bi u periodu od 27. do 29. septembra mogli polagati ispite koji su propustili.


Uz rezultat testa ili potvrdu o samoizolaciji studenti treba da navedu i koje su kolokvijume propustili.

 
Broj posjeta : 599