Pravni fakultet

Održan sastanak projektnog tima MLEUIM
Na Pravnom fakultetu danas je održan sastanak akademskog tima projekta MLEUIM - Jean Monnet Module in Law of the EU Internal Market (https://www.mleuim.ucg.ac.me/), na kojem su članovi akademskog osoblja sumirali rezultate postignute u minuloj akademskoj godini i ujedno prvoj godini sprovođenja projekta.

Sastanku su prisustvovali svi članovi akademskog tima, modul lider projekta prof. dr Vladimir Savković, prof. dr Maja Kostić-Mandić, prof. dr Dražen Cerović, prof. dr Aneta Spaić, docent dr Nikola Dožić i asistent na projektu Nikolina Tomović.

Na sastanku je bilo riječi o predstojećim projektnim aktivnostima i predavanjima koja slijede na predmetima u okviru poslovno-pravnog smjera dvogodišnjih master studija. Poseban akcenat je stavljen na planiranje međunarodne naučne konferencije koja će se održati u drugoj godini projekta i okupiti istaknute stručnjake iz oblasti prava Evropske unije i pitanja koja se vezuju za unutrašnje tržište EU.

Tim povodom, na sastanku je i formiran uređivački i organizacioni odbor konferencije, koje će činiti članovi akademskog tima.

Učesnici su podijelili svoje utiske o dosadašnjem učinku projekta, ali i razvili plan daljeg djelovanja na planu podizanja svijesti o značaju edukacije mladih pravnika o pitanjima evropskog prava, kao i jačanju kapaciteta Crne Gore, kao buduće članice, za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz članstva.

Projekat MLEUIM je podržan u okviru Jean Monnet Programa, pod okriljem programa Erasmus+ Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) i trajaće tri godine.

Broj posjeta : 332