Pravni fakultet

Održan sastanak projektnog tima ENEMLOS
Na Pravnom fakultetu je održan sastanak članova rukovodećeg tima projekta ENEMLOS – Legal Clinics in Service of Vulnerable Groups: Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education, na čelu sa koordinatorom projekta, prof. dr Biljanom Đuričin, u ponedjeljak, 13. septembra.

Na sastanku je razmatrana dalja implementacija projekta, a na prvom mjestu razmatran je izvještaj Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori o dosadašnjim učincima, sačinjen nakon monitoringa projekta izvršenog u junu 2021. godine. Podsjetićemo da je evaluacijom Erasmus+ nacionalne kancelarije dosadašnja implementacija projekta ocijenjena kao uspješna, kao i da je, uprkos poteškoćama izazvanim pandemijom, većina planiranih aktivnosti uspješno realizovana.

Kako je Izvještaj obuhvatio i određene preporuke za dalju implementaciju projekta, na sastanku su razmatrane buduće aktivnosti kojima će se zadovoljiti preporučeni ciljevi. U tom svijetlu, dogovorene su dalje aktivnosti, među kojima one koje će dodatno pojačati saradnju akademskih i neakademskih partnera u projektu, kao i intenzivirati prepoznatljivost projekta u široj zajednici, putem lokalnih medija i drugih načina informisanja.

U tom cilju dogovoreno je učešće članova projektnog tima na predstojećem Sajmu pravde koji organizuje Advokatska komora Crne Gore, kao i unapređenje sajta projekta. Razmatrani su i prijedlozi izmjena Zakona o visokom obrazovanju, u svijetlu zakonskih odredbi o obaveznoj praktičnoj nastavi, kao i unapređenje saradnje sa Ministarstvom pravde. Takođe i povezivanje sa Erasmus+ projektom DUALMON – Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in Montenegro Higher Education, čiji je koordinator Univerzitet u Novom Sadu a Univerzitet Crne Gore je jedan od partnera u projektu.

Na sastanku je razmatrana i organizacija studijske posjete Univerzitetu u Zagrebu, koja se planira u predstojećem periodu. Posjeta će doprinijeti sticanju neophodnih znanja i vještina u budućem osnivanju i djelovanju pravnih klinika, kroz razmjenu iskustva sa Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja će tom prilikom biti domaćin i organizator edukacije za tim ENEMLOS projekta.

 Projekat ENEMLOS podržan je u okviru Erasmus+ programa Izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. U projekat su uključene tri eminentne institucije koje se uspješno bave kliničkim pravnim obrazovanjem: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Univerzitet Regents u Londonu i Fondacija pravnih klinika Poljske.

Broj posjeta : 238