Pravni fakultet

Održan sastanak ENEMLOS projektnog tima Pravnog fakulteta UCG
Na Pravnom fakultetu UCG održan je sastanak rukovodećeg tima projekta ENEMLOS – Legal Clinics in Service of Vulnerable Groups: Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education.

Na sastanku su razmatrane aktivnosti koje predstoje, kao i plan daljeg unapređenja projekta, a u fokusu pažnje članova tima našao se Izvještaj EACEA (European Education and Culture Executive Agency)  o projektu, pa su ovom prilikom, u svijetlu datih komentara i preporuka, dogovorene dalje aktivnosti i zadaci. Takođe, na agendi sastanka bila je i predstojeća posjeta Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tokom ove posjete, predstavnike Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i neakademskih partnera u projektu ugostiće Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, gdje će se tim iz Crne Gore edukovati na polju rada pravnih klinika sa tzv. živim klijentima, kroz razmjenu iskustava u kliničkom pravnom obrazovanju i neposrednu opservaciju rada zagrebačke Pravne klinike.

Projekat ENEMLOS podržan je u okviru Erasmus+ programa Izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. U projekat su, pored Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uključene još dvije eminentne institucije koje se uspješno bave kliničkim pravnim obrazovanjem: Univerzitet Regents u Londonu i Fondacija pravnih klinika Poljske.

Broj posjeta : 395

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.