Pravni fakultet

Internacionalna studentska konferencija - Crnogorsko zakonodavstvo iz perspektive zaštite prava djeteta i međunarodni standardi


Dana 22.12.2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održana je Internacionalna studentska konferencija pod nazivom „Crnogorsko zakonodavstvo iz perspektive zaštite prava djeteta i međunarodni standardi“. 
Na konferenciju su zapažena izlaganja imali studenti koji su analizirali crnogorsko zakonodavstvo iz oblasti prava djeteta i usaglašenost sa međunarodnim standardima, sa posebnim akcentom na ravnopravnost djece, formulisanje najboljeg interesa djeteta, pravo djeteta na porodične odnose i porodični život, pravo djeteta na izražavanje sopstvenog mišljenja i na slobodno izražavanje, pravo djeteta na privatnost, pravo dejteta na posebnu pravnu i faktičku zaštitu i sl. Zaključeno je da razvoj međunarodnopravne zaštite dječijih prava pokazuje postepeno izgrađivanje globalnog koncepta u okviru kojeg se utvrđuju posebna prava djeteta kao sastavni dio univerzalnih ljudskih prava.


Na konferenciju su učestvovali:
Velimir Rakočević, dekan Pravnog fakulteta Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore, Snežana Mijušković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ibrahim Smailović, generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor Ministarstva pravde Dijana Popović-Gavranović, načelnica stručne službe u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, Ksenija Korać, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Sanja Raković, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Bogdan Lukić, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Nemanja Vučinić, Pravni fakultet Univerzitet Crne Gore Marija Racković, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Jelena Tomašević, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Dragana Bokan, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Anđela Miličković, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Balša šćepanović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Vučetović Azren, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Zineta Muljković, Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore Zulja Tuzović, Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore Lucija Zečević, Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore Lejla Kadić, , Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore Ivana Dragović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Andjela Radulović Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Valentina Jovanović Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Djon Ljuljdjurović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore.

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print