Pravni fakultet

Predavanje na Pravnom fakultetu u Mariboru
Prof. dr Snežana Miladinović Drobnič, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore održala je, u utorak 23. novembra 2021. godine, predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Mariboru. Predavanje je održano na poziv Pravnog fakulteta Univerziteta u Mariboru, a tema predavanja bila je “Porodičnopravni i nasljednopravni položaj vanbračnih partnera i djece u Crnoj Gori – nekad i danas”.

Predavanjem su, uz neophodno pojmovno određenje vanbračne zajednice, obuhvaćene i analize shvatanja odnosa bračne i vanbračne zajednice. Posebna pažnja je posvećena shvatanjima Gustava Radbruha i Georga Zimla koja se odnose na uzroke pojave vanbračne zajednice i pravne, sociološke, ekonomske i druge posljedice njene sve veće zastupljenosti u savremenim društvima.

Ipak, pretežan dio predavanja se odnosio na pojavu vanbračnih zajednica i položaj vanbračnih partnera i djece u Crnoj Gori. Studentima druge godine Pravnog fakulteta u Mariboru, profesorica Miladinović Drobnič je iznijeta interesantna i osobena običajna pravila sadržana u Bogišićevoj  “Građi u odgovorima iz različitih krajeva slovenskog juga” i tekstu ankete “Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji”. Posebnu pažnju studenata privukao je dio predavanja koji se odnosio na tumačenje  pravila sadržanih u Naredbi Knjaza Danila o zabrani sklapanja maloljetnih brakova iz 1853. godine, Naredbi Velikog suda o kažnjavanju vanbračnih prestupa iz 1884. i Zakonu o vanbračnoj djeci za Knjaževinu Crnu Goru iz 1892 godine.

Na kraju predavanja profesorica Snežana Miladinović Drobnič je predstavila zakonska rješenja savremenog crnogorskog prava koja regulišu položaj vanbračnih partnera u porodičnim i nasljednopravnim odnosima. 

Broj posjeta : 122

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.