Pravni fakultet

Upoznajte članove i trenere Vis Moot tima Pravnog fakulteta
Upoznajte članove ovogodišnjeg Vis Moot tima Pravnog fakulteta, koji će predstavljati Univerzitet Crne Gore na 29th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – prestižnom međunarodnom takmičenju iz oblasti privredne arbitraže u Beču, kao i trenere koji ih pripremaju za pisani i usmeni dio takmičenja. 

Milena Bakić je studentkinja prve godine master studija Poslovno-pravnog smjera na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na kom je ove godine stekla i Bachelor diplomu. Govori tečno engleski jezik, a služi se i italijanskim i španskim jezikom. Uspješno je završila kurs pravničkog engleskog jezika REFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), nivoa B2/C1, u organizaciji Erasmus+ projekta koji je podržan od strane Evropske komisije. Prethodno je pohađala Gimnaziju ,,Slobodan Škerović” u Podgorici, gdje je zavrijedila diplomu ,,LUČA”. Milena je član nekoliko studentskih organizacija čiji je primarni fokus pravo, poput ADAMAS-a i Evropskog udruženja prava - ELSA. Imala je priliku da obavlja poslovnu praksu u advokatskoj kancelariji ,,Komnenić i saradnici”, gdje je stekla značajna praktična iskustva i imala uvid u svakodnevno funkcionisanje advokatske profesije, što smatra značajnim za razvoj pravničkih vještina i unaprijeđenje njenog budućeg profesionalnog angažmana. Posebno je zainteresovana za oblast prava konkurencije, unutrašnjeg tržišta EU i arbitražnog prava, te stoga smatra da je ovogodišnje Willem C. Vis Moot takmičenje pravi izazov koji će proširiti njene vidike, pomoći da usavrši kritičko pravničko razmišljanje i doprinijeti ličnom i profesionalnom razvoju.

Sara Pejović je rođena u Nikšiću 31. maja 1999. godine. Završila je osnovnu školu ,,Olga Golović’’i gimnaziju ,,Stojan Cerović’’, kao nosilac diplome ,,LUČA”. Nakon maturiranja, školovanje je nastavila na Pravnom fakultetu UCG, gdje je 2021. godine stekla zvanje Bachelor prava. Trenutno je studentkinja prve godine master studija – smjer Poslovno pravo, koje ujedno predstavlja i užu sferu njenog pravnog interesovanja. Pored toga, zainteresovana je za izučavanje građanskog pravam, kao i mirnog rješavanja sporova. Na Vis Moot takmičenje se prijavila iz želje za usavršavanjem u oblasti međunarodnog kompanijskog prava, kao i zbog unaprijeđivanja, kako  retoričkih, tako i sposobnosti koje se tiču pisanja i konstrukcije pravnih argumenata. Tečno govori engleski i italijanski jezik, dok ima osnovno znanje ruskog jezika. U slobodno vrijeme voli da gleda filmove, čita i putuje.

Jovana Popović je rođena u Podgorici 1999. godine. Studentkinja je treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Fakulteta za turizam Univerziteta Mediteran. Od malena je uživala u javnim nastupima i uvijek je znala da se želi baviti poslom gdje će se njena riječ čuti. Nakon završetka osnovne škole, kao i srednje Ekonomske škole ,,Mirko Vešović", nagrađena je diplomom ,,LUČA". U tom periodu je učestvovala u raznim vannastavnim aktivnostima, sa akcentom na besjedništvo i glumu. Aktivno je volontirala, bila član eko kluba i debatnog kluba u srednjoj skoli. Stekla je diplomu škole retorike, a imala je priliku učestvovati i u simulaciji parlamentarne prakse. Zaljubljena u svoju zemlju i prirodu, slobodno vrijeme voli da provodi istražujući predjele Crne Gore. Esteta je, uživa u umjetnosti, posebno fotografiji, kojom se amaterski bavi. Posebno je posvećena učenju jezika, govori engleski, španski i italijanski jezik. Pravo je njena najveća strast, ljubav i pokretač u životu, a nada se karijeri u oblasti privrednog prava.

Božo Čović je student prve godine master studija na Poslovno-pravnom smjeru na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tokom osnovnih studija je  volontirao u advokatskim kancelarijama „Vukmirović Mišić“ i „Jovović, Mugoša, Vuković“, a trenutno volontira u Kancelariji za evropske integracije Crne Gore. Član je studentske organizacije Adamas, a trenutno obavlja funkciju potpredsjednika zaduženog za studentske razmjene u ELSA Crna Gora. Pored maternjeg, govori engleski i njemački jezik, a trenutno uči i korejski jezik. Za Vis Moot takmičenje se prijavio jer uočava da je u pitanju sjajna prilika da stekne praktično znanje i vještine koje će mu značajno pomoći u budućoj karijeri, ali i da bi upoznao kolege iz različitih djelova svijeta. Slobodno vrijeme voli da provodi u bavljenju sportom i druženjem sa prijateljima.

Vladimir Knežević je trenutno student dvogodišnjih master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na Poslovno-pravnom smjeru, čiji nastavni plan i program integriše Jean Monnet Modul o pravu unutrašnjeg tržišta EU. Tokom osnovnih studija obavio je tri pripravničke prakse, u Addiko banci AD, advokatskoj kancelariji „Jovović, Mugoša & Vuković“ i u notarskoj kancelariji „Branislav Vukićević“. Ova iskustva su mu dala uvid u pravnu praksu i pomogle da stvori mišljenje o tome kojim oblastima prava bi želio da se posveti u budućoj karijeri. Takođe, u toku ljeta između prve i druge godine osnovnih studija učestvovao je na Work&Travel programu u SAD-u, gdje je obavljao dva posla, jedan kao konobar, a drugi kao kuvar. Vladimir ističe da su mu dosadašnja radna iskustva pomogla da stekne poštovanje prema svim vrijednim ljudima. Strastven je i u učenju stranih jezika, a osim engleskog kao drugog jezika, govori njemački kao treći jezik, pa trenutno pohađa kurs B2 nivoa. Učestvovao je i na drugim vrstama kurseva, kao što su kurs pravnog engleskog jezika, osnovne poslovne vještine i slično. Vladimir ističe da čvrsto vjeruje da se krug učenja nikada ne završava.

Nikola Marku je jedan od osnivača Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot tima Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji uspješno vodi od 2014. godine. Bachelor i Specijalističke studije (Pravosudni smjer) završio je 2014. i 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore kao jedan od najboljih studenata generacije.  Master studije  završio je u Velikoj Britaniji na Swansea University, gdje je uspješno odbranio master teze iz oblasti međunarodne arbitraže i međunarodnog pomorskog prava i na taj način stekao dvojnu LLM diplomu. U svom master radu iz oblasti međunarodne arbitraže bavio se primjenom člana 69 Arbitration Act-a 1996. godine, te uporednim pravom na institucionalnom i internacionalnom nivou, dok se u svojoj master tezi iz međunarodnog pomorskog prava fokusirao na pitanje legaliteta zastave pripadnosti. Svoje akademsko iskustvo iz oblasti međunarodnog kompanijskog, trgovinskog, pomorskog, finansijskog prava i arbitraže do sada je sticao na brojnim seminarima, radionicama, kao i ljetnjim školama širom Evrope. Posebno ističe sertifikat za poslovno I finansijsko pravo (Porto, 2016 godine), pomorsko pravo (Malta, 2017 godine) I arbitražno pravo (London, HWF 2019 godine). Fokus njegovog profesionalnog  iskustva u Crnoj Gori je primarno vezan za privredno i korporativno pravo, rješavanje sporova u parničnom postupku i alternativno rješavanje sporova, dok je njegov profesionalni angažman u Velikoj Britaniji vezan za oblast pomorskog prava, međunarodnog trgovinskog prava i međunarodne arbitraže. Iskustvo je sticao u advokatskoj kancelariji Čolović, Bryan Cave, IMO agenciji Ujedinjenih Nacija u Velikoj Britaniji i Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr u Londonu, gdje je imao priliku da sarađuje sa stručnjacima iz oblasti arbitražnog prava, kao što su Gary Born i Steven Finizio. Stalni je član CIARb London, YIAG-LCIA, Arbitrator Intelligence i MAA organizacije. Tečno govori engleski i francuski jezik, a služi se i španskim, italijanskim, ruskim i latinskim jezikom.

Ognjen Ćipović je rođen 29.08.1992. godine u Podgorici. Osnovnu skolu i gimnaziju je završio u Danilovgradu. Nakon toga je upisao Pravni Fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore gdje je stekao zvanje diplomiranog pravnika u junu 2015 godine a kao  specijalizaciju izabrao oblast poslovnog prava. Tokom studija učestvovao je na 22. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – međunarodnom takmičenju iz privredne arbitraže u Beču kao predstavnik Univerziteta Crna Gora kada je i osnovao tim Pravnog fakulteta Podgorica za ovo takmičenje. Svoj pripravnički staž je odradio u advokatskoj kancelariji Harrisons Solicitors i Osnovnom sudu u Danilovgradu. Nakon završetka studija na Pravnom fakultetu postaje glavni trener i kordinator našeg tima za ovo takmičenje tokom kojih je u narednih pet godina predvodio tim na pripremnim takmičenjima u Minhenu, Rimu, Milanu i Beogradu kao i na glavnom takmičenju u Beču. Predsjednik je NVO organizacije za promociju i organizaciju timova Pravnog Fakulteta Podgorica na međunarodna takmičenja. Magistarske studije u oblasti arbitražnog prava i međunarodne prodaje roba je završio na Europa Institutu, Univerzitetu Sarland u Njemačkoj na jednom o najprestiznijih magistrarskih programa za ove oblasti prava. Tema njegove master teze je bila posvećena ICSID predmetu broj. ARB/14/8 CEAC Holdings Limited v. Montenegro i problematici sjedišta kompanije kao kvalifikacionog elementa za pokretanje arbitraže. Tokom magistarskih studija napisao je i nekoliko stručnih članaka vezanh za polja naknade štete u arbitraži i arbitrabilnosti prava konkurencije u arbitraži. Predavači na tom prestižnom masteru su svjetski priznati eksperti iz oblasti arbitražnog prava Franz Schwarz, Patricia Nacimiento i Stefan Weber. Nakon završetka magistraskih studija na Sarland Universitetu odradio je stažiranje u adv. kancelariji McDermott Will and Emery u Frankfurtu u odjelu međunarodne arbitraže pod rukovodstvom prof. dr Sabine Konrad jednog od največih stručnjaka za investicionu arbitražu u Njemačkoj. Tokom stažiranja radio je na trenutno najbitnijim slučajevima investicione arbitraže i bio dio organizacionog tima adv. kancelarije koja organizuje svjetski poznati Frankfurt Investment Moot Court.  Nakon završetka stražiranja u adv. kancelariji McDermott Will and Emery zapocinje rad u adv. kancelariji Wilmer Hale u Frankfurtu i u tijesnoj saradnji sa timom iz Londona gdje i trenutno radi. Rad u odjelu međunarodne arbitraže Wilmer Hale podrazumijeva svakodnevan rad na predmetima iz oblasti trgovinske i investicione arbitraže. Arbitražni tim Wilmer Hale vodi najveći svjetski stručnjak za arbitražu Gary Born i smatra se za najbolju advokatsku kancelariju na svijetu u oblasti trgovinske arbitraže. Njegova interesovanja i rad su fokusirani na oblasti trgovinske i investicione  arbitraže. Tečno govori engleski i ruski jezik i ima dobro znanje njemačkog, španskog i italijanskog  jezika.

Stefan Mitrović je rođen u Baru, gdje je završio Gimnaziju "Niko Rolović". Nakon toga je upisao Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, gdje je stekao Bachelor diplomu i uspješno završio Specijalističke studije na smjeru Poslovnog prava. Učestvovao je na brojnim seminarima i radionicama na teme iz oblasti rješavanja sporova, ljudskih prava, medijskog prava, obligacionog i privrednog prava. U julu 2017. godine, odabran je da učestvuje u Ljetnjoj školi medijskih standarda, koju je Savjet Evrope organizovao na Zlatiboru, Srbija. Bio je član i govornik Vis Moot tima Univerziteta Crne Gore za 24. u nizu Willem C. Vis Moot, koji se održao u Beču, Austrija. Zajedno sa svojim timom, pohađao je veći broj konferencija i panela koji su se odnosili na međunarodnu trgovinsku arbitražu i alternativne načine rješavanja sporova, u Milanu, Rimu, Minhenu i Beogradu. Oblast njegovog profesionalnog interesovanja uključuje privredno pravo, sa posebnim osvrtom na korporativno pravo, stečajni postupak i postupak restrukturiranja, kao i arbitražni postupak. Stefan je trener Vis Moot UCG tima od 2018. godine, a ovo je njegova četvrta godina u ulozi trenera. Tečno govori engleski jezik i ima srednje znanje italijanskog jezika. 

Vasilije Grgurević je učestvovao na XXIV Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot takmičenju 2016-2017 godine, dok je trener tima Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore od 2017. godine.  Završio je Bachelor studije i Specijalističke studije (smjer Poslovno pravo) na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Master studije iz oblasti finansijskog prava (LLM Finance) je završio na Institutu za finansije i pravo pod okriljem Geteovog univerziteta u Frankfurtu. U njegovom master radu se bavio analizom pravnog okvira za zelene obveznice u Evropskoj uniji. Posjeduje brojne sertifikate ljetnjih škola, seminara i konferencija na kojima je učestvovao, od kojih izdvaja sertifikat za međunarodnu trgovinsku i investicionu arbitražu (Rim, 2019. godine), sertifikat za alternativno rješavanje sporova (Beč, 2018.  godine), sertifikat za bankarsko i finansijsko pravo (Frankfurt, 2018 godine) i sertifikat za pomorsko pravo (Malta, 2016. godine). Vasiije ima četvorogodišnje profesionalno iskustvo. Radio je za advokatsku kancelariju Jovović, Mugoša & Vuković, primarno u oblasti rješavanja sporova, korporativnom pravu, bankarstvu i finansijama. Takođe je radio u advokatskoj firmi Freshfields Bruckhaus Deringer u Frankfurtu, gdje je bio član tima za finansiranje i tržište kapitala. Ima profesionalno znanje engleskog i srednje poznavanje španskog, italijanskog i njemačkog jezika. Posebno je zainteresovan za oblasti međunarodne arbitraže, korporativnog prava  i finansijskog prava.

Nikolina Tomović je rođena 20.5.1998. godine u Podgorici, gdje je završila Srednju ekonomsku školu "Mirko Vešović", na pravno-administrativnom smjeru. Za postignute odlične rezultate je nagrađena priznanjem "Luča". Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i stekla Bachelor diplomu sa prosječnom ocjenom 9,69, povodom čega je nagrađena Dekanovom nagradom za postignut izuzetan uspjeh tokom studija. Dobitnica je i Prve nagrade na takmičenju u besjedništvu studenata pravnih fakulteta u Crnoj Gori. Trenutno pohađa dvogodišnje master studije na Poslovnopravnom smjeru na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u čiji nastavni kurikulum je integrisan Jean Monnet Modul sa fokusom na pravo unutrašnjeg tržišta Evropske unije (Jean Monnet Module in Law of the EU Internal Market). Tokom studija je pohađala veliki broj konferencija i seminara iz različitih oblasti prava, poput zaštite ličnih podataka, slobodnog pristupa informacijama, diplomatije, ljudskih prava, parlamentarne prakse i brojnih drugih, od kojih izdvaja Zimsku školu i pripremno takmičenje u investicionoj arbitraži u Skoplju, u organizaciji The Open Regional Fund SEE - Legal Reform project, kao i program Zimske škole arbitražnog i investicionog prava, u organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju – GIZ. Predstavljala je Fakultet na 27-om (2019-2020) i 28-om (2020-2021) izdanju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot svjetskom takmičenju iz oblasti privredne arbitraže, gdje je zajedno sa svojim timom postigla najbolji rezultat od kada Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore učestvuje na ovom prestižnom takmičenju. Od 2021. godine je angažovana kao trener za pripremu studenata za učešće na takmičenju Vis Moot, a od 2020. godine je i članica Western Balkans Pre Moot Alumni mreže. Od novembra 2020. godine je angažovana kao saradnica u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Predstavnica ja Pravnog fakulteta kao članica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija. Dugo se bavila debatom, volonterskim i humanitarnim radom, a radila je i kao koordinator različitih projektnih aktivnosti na polju omladinskog aktivizma i edukacije mladih, gdje je bila predavač i mentor za studente i srednjoškolce. Govori engleski jezik, služi se italijanskim jezikom i ima osnovno znanje njemačkog jezika.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1263/objava/120538-konkurs-za-nove-clanove-vis-moot-ucg-tima-za-2021-22

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1263/objava/122272-info-sesija-vis-moot-organizacije-pravnog-fakulteta-23-septembra 

 

 

Broj posjeta : 444

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.