Pravni fakultet

Posjeta pravnim klinikama na univerzitetima u Poljskoj u okviru ENEMLOS projekta
Delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore je posjetila pravne klinike na univerzitetima u Poljskoj,  u okviru projekta  „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja-ENEMLOS“ ,  u periodu od 28. marta do 1. aprila.

Ova posjeta je realizovana i sa predstavnicima partnera - Advokatske komore, Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, Centra za alternativno rješavanje sporova i predstavnicima sudstva i tužilaštva.

Delegacija je posjetila  Univerzitet u Varšavi, Univerzitet Lazarski, SWPS Univerzitet, Kozminski Univerzitet i Jagelonski Univerzitet.

ENEMLOS je  jedan od najvećih projekata Pravnog fakulteta UCG, koji je podržan u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. Ključni ciljevi ovog projekta su modernizacija i usmeravanje postojeće nastavne prakse, posebno u praktičnim pravnim disciplinama. Takođe, cilj je i povećavanje kapaciteta na pravnim fakultetima; sticanje novih i razvijanje postojećih pravnih vještina; te uspostavljanje dugoročne i održive saradnje sa pravnim institucijama zemalja učesnica Projekta. U krajnjem, važan cilj je i razvijanje interesovanja i motivacije studenata; poboljšanje zapošljivosti studenata prava i omogućavanje široj zajednici - posebno ranjivim klijentima da zaštite svoja prava putem tako što će im se pružiti besplatan pravni savjet.

 

Broj posjeta : 513

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.