Posjeta pravnim klinikama na univerzitetima u Poljskoj u okviru ENEMLOS projekta
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore je posjetila pravne klinike na univerzitetima u Poljskoj,  u okviru projekta  „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja-ENEMLOS“ ,  u periodu od 28. marta do 1. aprila.

Ova posjeta je realizovana i sa predstavnicima partnera - Advokatske komore, Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, Centra za alternativno rješavanje sporova i predstavnicima sudstva i tužilaštva.

Delegacija je posjetila  Univerzitet u Varšavi, Univerzitet Lazarski, SWPS Univerzitet, Kozminski Univerzitet i Jagelonski Univerzitet.

ENEMLOS je  jedan od najvećih projekata Pravnog fakulteta UCG, koji je podržan u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. Ključni ciljevi ovog projekta su modernizacija i usmeravanje postojeće nastavne prakse, posebno u praktičnim pravnim disciplinama. Takođe, cilj je i povećavanje kapaciteta na pravnim fakultetima; sticanje novih i razvijanje postojećih pravnih vještina; te uspostavljanje dugoročne i održive saradnje sa pravnim institucijama zemalja učesnica Projekta. U krajnjem, važan cilj je i razvijanje interesovanja i motivacije studenata; poboljšanje zapošljivosti studenata prava i omogućavanje široj zajednici - posebno ranjivim klijentima da zaštite svoja prava putem tako što će im se pružiti besplatan pravni savjet.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.