Održana Međunarodna naučna konferencija "Integrisanje država Zapadnog Balkana u unutrašnje tržište Evropske unije - izazovi i perspektive"


Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održana je Međunarodna naučna konferencija "Integrating the Western Balkans isto the European Union's Internal Market - Challenges and Prospects" (Integrisanje država Zapadnog Balkana u unutrašnje tržište Evropske unije - izazovi i perspektive), povodom 50 godina od osnivanja Pravnog fakulteta, a pod pokroviteljstvom Jean Monnet modula iz prava unutrašnjeg tržišta EU, koji se sprovodi na Poslovno-pravnom smjeru master studija od 2020. godine (MLEUIM - Jean Monnet Module in Law of the EU Internal Market). https://www.mleuim.ucg.ac.me/

Dvodnevna Konferencija ( 3-4 jun), okupila je regionalne profesore sa dokazanim rezultatima u istraživanju pravne tekovine Evropske unije, međunarodne predavače, kao i domaće profesore i praktičare. Na Konferenciji su dodijeljeni i sertifikati o uspješno pohađanom Jean Monnet modulu studentima prve generacije MLEUIM projekta.

Konferencija je rezultirala značajnim brojem tekstova koji obrađuju raznovrsne teme prava unutrašnjeg tržišta, a svi radovi će biti zastupljeni u Zborniku radova koji će biti objavljen kao jedan od rezultata projekta MLEUIM i poslužiti kao značajan naučni i stručni materijal u daljem procesu istraživanja tema od značaja za evropski put Crne Gore i integrisanje država Zapadnog Balkana u unutrašnje tržište Evropske unije. 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.