Važno obavještenje: E-index platofrma
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore je pokrenuo E-indeks platformu, čija primjena počinje u ovom semestru 2022/2023 godine.

Za korišćenje E-indeksa studentima su potrebni kredencijali, odnosno univerziteska e-mail adresa i lozinka. Studenti koji nijesu dobili e-mail adrese i lozinke mogu to učiniti putem online servisa dostupnom na linku https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/

Dobijeni e-mail služi za komunikaciju sa profesorima i službama Fakulteta, korišćenje DL platforme UCG-a, kao i za logovanje na E-index platformu. Takođe, jedinstveni kod koji ćete dobiti nakon aktivacije e-mail naloga služiće i kao „poziv na broj“, koji obavezno morate unijeti prilikom svih uplata koje vršite prema fakultetu.

Svojim mejlovima studenti mogu pristupiti na adresi https://mail.edu.ucg.ac.me/

 E-index platformi studenti mogu pristupiti na adresi https://eindex.ucg.ac.me/#/login

Putem E-index platforme student već sada može da ima personalizovani pristup ostvarenim rezultatima tokom semestra, odnosno studijske godine. Svi rezultati ostvarni na kolokvijumima i završnim ispitima biće dostupni samo preko ove platforme tako da je od izuzetne važnosti da studenti aktiviraju svoje naloge na vrijeme, kako bi mogli pristupiti infomacijama o rezultatima kolokvijuma i ispita. Pri tome, studentu je obezbijeđena privatnost uz mnogo veću preglednost ocjena.

Centar informacionog sistema Univerziteta Crme Gore, koji je razvio E-indeks platformu, proširiće njegovu funkcionalnost u narednom periodu sa dodatnim opcijama kao što su upis semestra, prijava ispita i slične aktivnosti koje su do sada obavljane isključivo putem studentskih službi organizacionih jedinica.

Važno: Molimo studente da svoje kreirane naloge (sačuvaju, zapamte), jer su im potrebni za cijeli školovanje da bi koristili sve navedene servise za studiranje.

Važno: U slučaju da se ne može aktivirati email nalog na https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/ ili se ne možete logovati na https://eindex.ucg.ac.me/#/login šaljite mail na: ivans@ucg.ac.me sledeće sadržine:

Ime i Prezime

Br. indeksa

Nivo studija 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.