Interni poziv za angažovanje studenata demonstratora na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 
Interni poziv za angažovanje studenata demonstratora na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, u skladu sa Odlukom Rektora, br. 01-3472 od 06. 10. 2022. godine, oglašava Interni poziv za prijem demonstratora, u ljetnjem semestru studijske 2022/23. godine, u trajanju od tri mjeseca sa opterećenjem od 4 sata sedmično, za  4 izvršioca.

Uslov koji kandidat za demonstratora treba da ispunjava jeste da je student akademskih master ili doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a da nije u radnom odnosu u statusu saradnika u nastavi na Univerzitetu Crne Gore.

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

  • Curiculum Vitae (CV);
  • Dokaz o statusu studenta;
  • Dokaz o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na prethodnim nivoima studija.

Molimo kandidate da dostave original dokumenta ili ovjerene kopije.

Odabir kandidata vrši se na konkurentskoj osnovi, prema ostvarenom srednjem uspjehu na prethodnim nivoima studija.

Sa izabranim kandidatima zaključiće se Ugovor o izvršenju posla sa pripadajućom naknadom u bruto iznosu od 200.00 eura, za svaki mjesec angažovanja.

Nakon izvršenog posla demonstratoru se izdaje Uvjerenje o izvršenom poslu na našem i engleskom jeziku.

Zainteresovani kandidati prijave mogu predati lično, putem arhive Pravnog fakulteta, do 3. marta 2023. godine do 14.00h.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.