Sastanak ENEMLOS projektnog tima
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Pravnom fakultetu Univeerziteta Crne Gore održan je sastanak rukovodećeg tima projekta ENEMLOS – Legal Clinics in Service of Vulnerable Groups: Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education.

Na sastanku su razmatrane predstojeće aktivnosti, a naročito predstojeća posjeta evaluatora EACEA (European Education and Culture Executive Agency) Univerzitetu Crne Gore i Pravnom fakultetu, zakazana za 27. mart 2023. godine, u okviru kontinuiranog monitoringa Erasmus+ CBHE akcije. Cilj posjete je praćenje i evaluacija dosadašnjih učinaka i održivosti projekta, a rezultiraće pisanim izvještajem EACEA sa zaključcima i preporukama.

Projekat je podržan u okviru Erasmus+ programa Izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.