Erasmus+ program mobilnosti
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Vesna Đurović (referent u Studentskoj službi) i Maja Šofranac (šef Računovodstva), boravile su na Univerzitetu u Marburgu (Njemačka) od 20. – 24. marta u okviru Erasmus+ programa mobilnosti. Učestvovale su u brojnim radionicama i seminarima posvećenim temi internacionalizacije, naročito mogućnostima pojačane razmjene studenata, kao i akademskog i administrativnog osoblja. Vesna Đurović i Maja Šofranac su izložile i kratku prezentaciju o Univerzitetu Crne Gore, s akcentom na Pravni fakultet i njegovu administrativnu organizaciju. One su takođe razmijenile kontakte sa koleginicama i kolegama iz studentskih službi drugih fakulteta iz regiona i Evrope, koji su učestvovali u ovom programu obuke.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.