Raspored ispita u apsolventskom roku
Raspored ispita u apsolventskom roku

26. septembar 2023. godine

 

Rimsko pravo - 9h

Engleski jezik III - 10h sala 2

Krivično pravo posebni dio - 13h

Trgovinsko pravo - 10h sala 4

Krivično procesno pravo - 9h

Notarsko pravo - 12h sala 2

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine - 10h

Kriminalistika - 13h

Obligaciono pravo - 12h sala 2 

Međunarodno privatno pravo - 10h

 

Upravno sudski postupak - 12h sala 2

Klinika krivično procesnog prava - 13:30

Bezbjedonosni menadžment - 12h sala 2Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.