Vrijedna donacija Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Vrijedna donacija Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Pravni ekspert DOO, vlasnik i administrator platforme „Katalog propisa“ i lider na tržištu pružanja usluga pristupa zakonskoj regulativi i relevantnoj sudskoj praksi u Crnoj Gori, donirao je Pravnom fakultetu deset vrijednih kompleta knjiga: „Zakon o obligacionim odnosima s aktuelnom sudskom praksom“, čiji izdavać je upravo ovo privredno društvo. Riječ je o jedinstvenoj kolekciji najrelevantnijih sudskih odluka donijetih na osnovu odredbi Zakona o obligacionim odnosima koja će od danas biti dostupna studentima i profesorima Pravnog fakulteta. S obzirom na centralnu poziciju Zakona o obligacionim odnosima u crnogorskom građansko-pravnom zakonodavstvu, donirane knjige predstavljaće vrijedno i nezaobilazno sredstvo prilikom izučavanja različitih pravnih problema, pisanja studentskih, master i doktorskih radova, kao i u radu nedavno pokrenutih Pravnih klinika,  projekta u okviru kojeg studenti Pravnog fakulteta, uz podršku svojih profesora i pravnih praktičara – volontera, pružaju pravnu pomoć pripadnicima ranjivih grupa.

Ovo nije prva donacija Pravnog eksperta DOO Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Naime, već godinama unazad, Pravnom fakultetu je omogućen besplatan pristup platformi „Katalog propisa“, što danas predstavlja neizostavnu alatku i posebno vrijedan doprinos kvalitetu naučno-istraživačkog i nastavnog rada. Ovom prilikom, Pravni fakultet još jednom zahvaljuje Pravnom ekspertu DOO na dugogodišnjoj podršci i čestita mu na društveno odgovornom poslovanju.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.