Pravni fakultet

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Zoran Pažin održao predavanje na Pravnom fakultetu
U vrlo inspirativnom predavanju na temu Vladavina prava, pravni i politički koncept, izazov i perspektiva Crne Gore, ministar Zoran Pažin je predstavio temeljni i najviši ideal pravednog društva - načelo vladavine prava sa posebnim osvrtom na Crnu Goru.