Seminar advokatice Ane Đukanović
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

 

Na poziv studentske organizacije ADAMAS, koja postoji u okviru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, advokatica, ranije sudija Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Ana Đukanović, održala je u četvrtak, 11.05.2017.godine, seminar na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, i upoznala polaznike Klinike za izučavanje pravnih slučajeva sa advokatskom i sudijskom profesijom. Cilj projekta ,,Klinika za izučavanje pravnih slučajeva”, koji ADAMAS realizuje od marta do jula 2017. godine, je da studenti, između ostalog, kroz predavanja eminentnih pravnih stručnjaka steknu i praktična znanja, i da se podstaknu na kreativno mišljenje, stvaralaštvo i stručni rad.
Seminar je otvorio dekan Pravnog fakulteta UCG, prof.dr Velimir Rakočević, koji je tim povodom ukazao na veliki iskorak koji je napravljen usvajanjem novog studijskog programa Pravnog fakulteta UCG i reformu koja će, uz značajan udio praktične nastave, garantovati da svaki diplomac Pravnog fakulteta UCG bude mjera kvaliteta i dati mu mogućnost da odmah nakon diplomiranja može obavljati najsloženije pravne poslove.
Polaznici Klinike imali su priliku da se neposredno od gospođe Đukanović upoznaju sa značajem, načinom rada i svim izazovima koje nosi advokatska, odnosno sudijska profesija, kao i da im se objasni tok sudskih postupka kroz sve njihove faze, sa fokusom na praktična znanja i iskustva. Gospođa Đukanović je govorila i o etičkom kodeksu sudija i advokata, relevantnosti dokaznog materijala, pristupu pravdi i pravu na pravično suđenje, kao i o važnosti konstantnog unapređivanja sopstvenog profesionalnog znanja, vještina i kompetencija. Gospođa Đukanović je otkrila studentima i zbog čega se opredijelila za profesiju sudije, a kasnije i profesiju advokata, kako se snašla u ulozi sudije Vrhovnog suda i kada joj je bilo najteže da presudi. Da se konstantno učenje, usavršavanje, upornost i predanost poslu isplati, potvrdili su i brojni saradnici gospođe Đukanović, koji su podijelili sa studentima svoje iskustvo u vezi sa prvim koracima u profesionalnom razvoju i zapošljavanju, te dali korisne savjete kako postati dio tima jedne od najuspješnijih advokatskih kancelarija u Crnoj Gori.
Nakon održanog seminara, uslijedilo je veliko interesovanje studenata, iskazano kroz značajan broj postavljenih pitanja, što vodi zaključku da ovakva vrsta predavanja doprinosi kvalitetu pravničkog obrazovanja i omogućava da se studenti na neposredan način upoznaju sa praksom buduće profesije. Seminar je uspješno završen potpisivanjem memoranduma o saradnji između advokatske kancelarije Ana Đukanović i studentske organizacije ADAMAS, koji će omogućiti svim studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore da, u sklopu Klinike za izučavanje pravnih slučajeva, rade u narednih godinu dana na realnim pravnim slučajevima u cilju njihovog stručnog usavršavanja i sticanja praktičnih vještina.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.