Pravni fakultet

CABUFAL projekt - radna posjeta Pravnom fakuktetu u Skoplju
Delegacija Pravnog fakulteta UCG u sastavu:  prof. dr Gordana Paonic-Jeknic, prof. dr Aneta Spaic, doc. dr Bojana Lakicevic -Djuranovic i dr Nikola Dozic boravila je, u okviru CABUFAL projekta , u radnoj posjeti Pravnom fakuktetu u Skoplju u periodu od 23.10.-25.10.2018.godine.