Pravni fakultet, 02.09.2019

Prepis sa drugih Pravnih fakulteta na osnovne studije Pravnog fakulteta UCGPodnošenje zahtjeva za prepis sa drugih Pravnih fakulteta na osnovne studije Pravnog fakulteta UCG u studijskoj 201/2020 godini, obaviće se u periodu od 02. do 15. septembra 2019.godine.
Uz molbu neophodno je dostaviti uvjerenje o položenim ispitima i ovjereni nastavni plan i program sa matičnog fakulteta za sve položene ispite.

Uprava fakulteta
Broj posjeta : 1071