Pravni fakultet, 26.09.2019

Konkurs za magistarske studije
Konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije na Pravnom fakultetu
Studijski program PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVNI SMJER - 20 studenata

Dokumenti

Broj posjeta : 1636