Pravni fakultet

Projekat CABUFAL podržao instituconalnu saradnju Pravnog fakulteta UCG na evropskom nivou
Projekat CABUFAL podržao instituconalnu saradnju Pravnog fakulteta UCG na evropskom nivou

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u toku posljednje tri godine realizuje Erasmus  + projekat pod nazivom "Unapređenje kapaciteta Pravnog fakulteta UCG - revizija kurikuluma, podsticanje međunarodne saradnje i unapređenje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa" - CABUFAL.

ImageDekanka Pravnog fakulteta prof. dr Aneta Spaić navodi da je ovaj projekat omogućio uspostavljanje dugotrajne institucionalne i individualne akademske saradnje Pravnog fakulteta i partnerskih univerziteta na evropskim i regionalnim adresama, a ta saradnja će biti nastavljena i nakon projekta.

Partneri na ovom projektu bili su Evropski institut Univerziteta u Saarlandu, Regent Univezitet u Londonu, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet  u Zagrebu, Univerzitet u Splitu, Pravni fakultet u Skoplju, ali  partneri iz Crne Gore: Sudski savjet i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

„Iskustva partnera su bila od presudne važnosti, kako partnera iz država koje su članice Evropske unije već duži niz godina, sa dužom tradicijom podučavanja prava Evropske unije, tako i iz država članica koje su ne tako davno pristupile Evropskoj uniji i skoro sprovodile izmjene svojih nastavnih planova i programa, navodi Spaić.

Osnovni cilj projekta je bio da kroz organizaciju studijskih posjeta partnerskim institucijama, i odgovarajućim obukama akademskog osoblja Pravnog fakulteta, omogući usavršavanje nastavnih vještina i usklađivanje nastavnih programa pojedinih predmeta koji se izvode na Pravnom fakultetu sa sličnim kursevima koji se izvode na partnerskim institucijama.

„Akcenat je bio ne samo na reviziji kurikuluma, već i na podsticanju međunarodne saradnje i unapređenju ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa. Time bi se i crnogorskim studentima ponudilo izučavanje predmeta sa elementima prava Evropske unije, te i ako tako približili pravu i tržištu EU. Ovaj cilj je u potpunosti ostvaren, uz veliko interesovanje nastavnika za učešće u ovim aktivnostima“, kazala je Spaić .

Krajnji rezultat je, dodaje ona, bio i podsticaj za nastavnike da stalno prate nove razvoje u oblasti prava Evropske unije i stalno rade na unaprjeđenju kurikuluma.


„Ovaj projekat je u završnoj fazi realizacije i u toku je postupak nabavki knjiga za biblioteku  Pravnog fakulteta, kao i objavljivanje Vodiča/priručnika o najboljim  metodama nastave i istraživanja prava Evropske unije u Crnoj Gori, koji  će osim najnovijih nastavnih metoda u Evropi, imati u vidu i specifične karakteristike i istoriju crnogorskog pravnog sistema,  uključujući i način prenošenja evropskog prava u crnogorski pravni sistem“, objasnila je Spaić.

 

OSAVREMENJENI TEHNIČKI KAPACITETI PRAVNOG FAKULTETA

Kroz ovaj projekat  su osavremenjeni ukupni tehnički kapaciteti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore kroz kupovinu nove računarske opreme koju koristiti akademsko osoblje uključeno u izvršenje projekta, kao i interaktivnih projektora. Dio sredstava za nabavku interaktivnih projektora izdvojili su i Pravni fakultet i Univerzitet Crne Gore, kako bi pored planiranih nabavki u okviru projekta, istom opremom bila opremljena svaka sala na Pravnom fakultetu.

 

POVEĆANA DOSTUPNOST PRAVNE LITERATURE

Dekanka Spaić navodi da je kroz projekat nabavljena i pravna literatura iz oblasti prava EU i srodnih oblasti prava i omogućen  pristup prestižnim bazama naučne literature o pravu koja se fokusira na pravo EU.

„Projektom je predviđeno jačanje kapaciteta biblioteke Pravnog fakulteta pa su projektom u tom smislu opredijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 90.000 eura. Sredstva su iskorištena za nabavku štampanih publikacija i obezbjeđivanje pristupa elektronskim bazama podataka“, kazala je ona.

U toku je, dodala je, procedura realizacije tendera za poslednju nabavku štampanih publikacija, čime će biti više nego ostvareni ciljevi projekta u smislu broja publikacija koje će biti nabavljene za potrebe biblioteke Pravnog fakulteta.

„U toku realizacije ovog projekta nastavnici i studenti su bili u prilici da posredstvom biblioteke Pravnog fakulteta koriste EBSCO bazu pravnih časopisa, bazi podataka pravne literature HeinOnline, određenom broju Kluverovih i Degrojterovih pravnih časopisa.  Za nabavku ovih baza podataka za tri godine trajanja projekta utrošeno je planiranih 45000 eura“, ukazala je Spaić.

 

 

Broj posjeta : 1666