Pravni fakultet, 13.11.2019

Studenti Pravnog fakulteta UCG na obavljanju prakse u Upravi carina Crne GoreU skladu sa Sporazumom o saradnji potpisanog između Uprave carina i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i ove godine je organizovana praksa za studenate Pravnog fakulteta-Specijalističke studije, Poslovno-pravni smjer kao nastavak uspješne saradnje, u cilju dodatne edukacije kroz praktičan rad studenata Pravnog fakulteta.

Studenti su u toku prakse boravili u više organizacionih jedinica Uprave carina a sve sa ciljem bližeg upoznavanja sa nadležnostima, načinom funkcionisanja i sprovođenjem postupaka iz nadležnosti carinske službe i potrebe za praktičnim učenjem i savladavanjem znanja iz oblasti carinskog poslovanja.

 

Kako bi se se upoznali sa svim postupcima i procedurama iz nadležnosti Uprave carina studenti su praksu obavljali u Centru za obuku carinskih službenika, robnoj Carinskoj ispostavi Terminal Podgorica i graničnoj Carinskoj ispostavi Božaj, pri čemu su zajedno sa carinskim službenicima aktivno učestvovali u sprovođenu carinskih postupaka i pokazali visok nivo zainteresovanosti za rad ove uprave.

Broj posjeta : 575