Pravni fakultet, 04.12.2019

OBAVEZU IZMIRENJA ŠKOLARINE ZA STUDIJSKU 2019/20OBAVJEŠTENJE

U SKLADU SA USLOVIMA I ROKOVIMA IZ ZAKLJUČKA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA CRNE GORE BR.02-209/4 OD 13.09.2019. GODINE, PODSJEĆAMO STUDENTE ZA OBAVEZU IZMIRENJA ŠKOLARINE ZA STUDIJSKU 2019/20 GODINU, U SLJEDEĆIM ROKOVIMA:

 

ZA ZIMSKI SEMESTAR:

DRUGA RATA: 25. NOVEMBAR 2019.

 

ZA LJETNJI SEMESTAR:

PRVA RATA: 10. FEBRUAR 2020.

DRUGA RATA: 15. APRIL 2020.

 

                                                                                                    UPRAVA FAKULTETA

 

Broj posjeta : 627