Pravni fakultet, 07.07.2020

Na Pravnom fakultetu skoro dvostruk broj prijava u odnosu na predviđen brojX

Dekan Pravnog fakulteta  Univerziteta Crne Gore prof. dr Aneta Spaić kazala je da je ovogodišnje  interesovanje kandidata za Imageupis na Pravni fakultet bilo znatno veće nego prethodne studijske godine, iako se upis obavljao na specifičan način i u posebnim okolnostima.

„Prijavljeno je skoro 50% više od oglašenih mjesta, i 30% više od prošle godine. Konkretno, u poređenju sa prošlom godinom, kada se prijavilo 263 kandidata, ove godine prijavio se 391 kandidat, od čega je za 321 kandidata potvrđena prijava. Povećano interesovanje za upis na Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore nije samo rezultat aktuelne korona epidemije već kvalitetnijeg i raznovrsnijeg obrazovanja koje naši studenti dobijaju u toku studija, na jednoj strani, te rasta atraktivnosti pravničke profesije u Crnoj Gori, čemu svjedočimo posljednjih godina“,smatra Spaić.

Konkursom za Pravne nauke, predviđeno je bilo 240 mjesta za upis, koji se zbog primjene mjera protiv širenja virusa COVID 19, obavljao elektronskim putem. Upis je, ističe dekanica Spaić,  protekao bez problema, uz značajnu podršku tehničke i studentske službe fakulteta i Univerziteta Crne Gore.

Kada je riječ o odzivu srednjoškolaca, navela je da od ukupnog broja prijavljenih, čak 59 kandidata ima diplomu Luča.

„Tradicionalno, najviše kandidata završilo je gimnaziju i ekonomsku školu koje, uz dužno poštovanje stručnih srednjih škola, daju najšire obrazovanje mladim ljudima. Ova okolnost je, naime, od posebnog značaja za obrazovanje jednog pravnika, budući da je uslov da neko bude dobar pravnik, izemeđu ostalog, i to da posjeduje široko obrazovanje iz svih sfera života i nauke, a posebno iz oblasti društvenih nauka. To je nešto čemu pridajemo veliki značaj i u koncipiranju obrazovnog procesa na našem fakultetu“, rekla je Spaić.

Ona vjeruje da je mali broj kandidata, ako ih je i bilo, bio neuspješan u elektronskoj prijavi, budući da su mlade generacije informatički izuzetno pismene.

„Međutim, Pravni fakultet je i o njima vodio računa, ostavljajući dodatno vrijeme podnosiocima nekompletne elektronske prijave da istu blagovremeno dopune. U tom smislu, vjerujemo da smo učinili sve što je bilo u našoj moći, a da pritom ispoštujemo zakonom i propisima Univerziteta Crne Gore utvrđenu proceduru. Naravno, naša vrata su uvijek otvorena i spremni smo svakom kandidatu pružiti ruku pomoći“, zaključila je Spaić.

 

Medijske objave:

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/285001/dvostruko-vise-prijava-u-odnosu-na-predvidjen-broj.html

https://volimpodgoricu.me/2020/07/07/pravni-fakultet-skoro-dvostruk-broj-prijava-u-odnosu-na-predvidjen-broj/

https://m.cdm.me/drustvo/skoro-400-maturanata-se-prijavilo-za-upis-na-pravni-fakultet/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/na-pravnom-fakultetu-skoro-dvostruk-broj-prijava-u-odnosu-na-predviden-broj

https://mnemagazin.me/2020/07/07/ucg-za-upis-na-pravni-fakultet-znatno-vece-interesovanje-nego-prethodne-godine/

 

Broj posjeta : 2258