Pravni fakultet, 15.07.2020

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore popunjena mjesta u I rokuX

Za studijski program Pravne nauke, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, već godinama vlada veliko interesovanje, pa se broj predviđen upisom popuni već u I roku.

Prodekan za nastavu ovog fakulteta prof. dr Marko Dokić kaže da iako je raspisan konkurs za čak 240 studenata za upis na studijski program Pravne nauke, bilo je 80 prekobrojnih kandidata.

„Upis na fakultet je izuzetno značajna odluka i treba da bude rezultat pažljivog promišljanja kandidata. Dakle, sami kandidati treba da procjene, ukoliko nijesu uspjeli da se upišu na Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, koji su to alternativni studijski programi na drugim fakultetima koji bi u najvećoj mjeri odgovarali njihovim interesovanjima“, kazao je Dokić.

Veliko iImagenteresovanje za ovaj studijski program prodekan Dokić vidi u širokoj bazi znanja koje nudi i omogućava širok spektar poslova, od pravosuđa do privrede, za sve one koji završe Pravni fakultet.

„Da li je tržištu rada potrebno toliko pravnika, to je odgovor koi treba da da samo tržište rada, pa ukoliko nezaposlenost u tom sektoru počne da raste to će zasigurno dovesti do pada interesovanja za upis na Pravni fakutet, odnosno ukoliko pravnici na tržištu relativno lako uspiju pronaći odgovarajuće zaposlenje, nastaviće se tradicija velikog broja prijava za upis, o kojoj smo već govorili“, navodi Dokić.

On smatra da ne  postoji autoritet koji može dati odgovor da li je nešto opravdano ili nije kada je riječ o interesovanju za upis na fakultet.

„Odluka o tome koji fakultet treba upisati je uvijek individualna, odnosno treba da bude individualna, pa je shodno tome prati i odgovornost za učinjeni izbor. A mjerilo za donošenje valjane odluke, pored lične zainteresovanosti za određeni studijski program, svakako treba da bude i realno sagledavanje stanja na tržištu po pitanju budućeg zaposlenja. Dakle, samo tržište na kraju daje ocjenu o tome da li je nečiji izbor bio valjan ili ne“, zaključuje Dokić.

 

Broj posjeta : 1031