Pravni fakultet, 17.07.2020

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 

Prijava ispita za septembarski ispitni rok obaviće se u periodu od 18. do 22. jula 2020. godine.
Prijava će se obavljati isključivo elektronski, putem e-maila.

Elektronska forma prijave je dostupna na sajtu Pravnog fakuteta u formi Word dokumenta, koju student elektronski popunjava  i zajedno sa dokazom o uplati nadoknade za ispite (skeniranu ili slikanu) koje prijavljuju uz jedinstvenu šifru studenta, šalje na mail:
pravoupis@ucg.ac.me sa naslovom: Prijavi ispit

Poslane mailove na druge mailove Pravnog fakulteta za  prijavu ispita za septembarski ispitni rok nećemo odgovarati. pravoupis@ucg.ac.me će se isključivo koristiti za prijavu ispita za septembarski ispitni rok

 

Studenti mogu prijaviti predmete, od prijavljenih predmeta na početku studijske 2019/20 godine.
Visina nadoknade iznosi 5,00 € za svaki prijavljeni ispit.
Uplatu izvršiti na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08 sa naznakom za septembarski ispitni rok.

 

Studentima koji nisu u cjelosti izmirili finansijske obaveze (školarinu),
neće biti prihvaćena prijava ispita za septembarski ispitni rok.

Dokumenti

Broj posjeta : 9190