Pravni fakultet, 17.08.2020

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTEZa vrijeme kolektivnih godišnjih odmora (od 27. jula do 30. avgusta 2020. godiine) studentska službe će dežurati svaki radni dan u terminu od 9 do 13 časova.

Službena komunikacija sa studentima će se obavljati putem telefona i e-maila, u krajnjem slučaju lično uz sve preporuke i odluke NKT (obavezna maska, dezinfekcija ruku, distanca)

U slučaju zahtjeva za nekim ličnim dokumentom, student je dužan mailom poslati skenirane ili fotografisane prve dvije unutrašnje strane indeksa, kao dokaz o identifikaciji.

Apeluje se na studente da budu racionalni i strpljivi prilikom slanja zahtjeva za izdavanje uvjerenja i potvrda. Napominjemo da će se izdavati samo dokumenta (dostavljanje isključivo putem e-maila), po zahtjevima sa oznakom hitnosti, a isti pristup će postojati i kada je u pitanju i davanje odgovora na primljenu elektronsku poštu.

Raspored dežurstva:

Vesna Đurović
27.-31 jul 2020.          020-481-119   vesnadj@ucg.ac.me

Savo Marković
03-07 avgust 2020     020-481-136    savom@ucg.ac.me

Bojana Marović
10-14 avgust 2020      020-481-136  marovicb79@gmail.com

Savo Marković          020-481-136   savom@ucg.ac.me 
17-20 avgust 2020

Vesna Đurović
 21 avgust 2020         020-481-119   vesnadj@ucg.ac.me  

Bojana Marović        020-481-136   marovicb79@gmail.com
24-28 avgust 2020  

 

Napomena: Kontakt brojevi zaposlenih u Studentskoj službi za vrijeme dežurstva biće dostupni svakog radnog dana od 9-13h (kontaktirati službenika u skladu sa objavljenim terminom rasporeda dežurstva)

Broj posjeta : 6090