Pravni fakultet, 21.09.2020

Obavještenje za studente iz Bijelog Polja
U odnosu na studente iz Bijelog Polja kojima je ostao jedan ispit do sticanja diplome bachelor sprovešće se istim režim ispitivanja kao i u septembarskom roku: preko Zoom aplikacije a na način da će student boraviti u prostorijama fakulteta odjeljenja u BP, a nastavnik u sali/ kabinetu PF-a u Podgorici.


Uprava Fakulteta

Broj posjeta : 435