Pravni fakultet, 23.09.2020

Raspored obnove i upisa godina na osnovnim studijama Pravnog fakulteta za školsku 2020-2021 godinu za studente koji nisu koristili septembarski ispitni rok ili nisu položili ni jedan ispit u septembarskom ispitnom rokuO B A V J E Š T E NJ E

 Raspored obnove i upisa godina na osnovnim studijama Pravnog fakulteta

za školsku 2020-2021 godinu za studente koji nisu koristili septembarski ispitni rok ili nisu položili ni jedan ispit u septembarskom ispitnom roku

 

Studenti upisani školske 2019/2020 godine koji se finansiraju iz Bužeta

(upis II godine – ostvarenih minimum 45 kredita)

i

Studenti upisani školske 2018/2019 godine koji se finansiraju iz Bužeta

(upis III godine – ostvarenih minimum 105 kredita)

23 i 24. septembra 2020. godine 
od 10-13 časova

Za upis je potrebno:
  - Indeks
  - Prijavni list (dobija se na šalteru studentske službe)

 

Studenti upisani školske 2019/2020 godine koji gube status finansiranja iz Bužeta (obnova I godine – ostvarenih manje od 45 kredita)

i

Studenti upisani školske 2018/2019 godine koji gube status finansiranja iz Bužeta (obnova II godine – ostvarenih manje od 105 kredita)

25 i 28. septembra 2020. godine 
od 10-13 časova

Za upis je potrebno:

  - Indeks
  - Prijavni list (dobija se na šalteru studentske službe)
  - Zahtjev za odobravanje plaćanja školarine za studiranje u ratama za studijsku 2020/21 godinu (dobija se na šalteru studentske službe)
  - Uplata prve rate za školsku 2020/21 - (I rata 125 € ) na žiro račun Pravnog fakulteta: 510-140-08, uz obavezno upisivanje studentskog koda na uplatnici
- Zahtjev za odobravanje plaćanja školarine za studiranje u ratama nije potreban ako student plaća ukupan iznos školarine za studijsku 2020/21 godinu

 

UPIS ĆE SE OBAVLJATI
UZ SVE PROPISE I MJERE NKT

 

Uprava fakulteta

 

O B A V J E Š T E NJ E

Raspored obnove i upisa godina na osnovnim studijama Pravnog fakulteta za školsku 2020-2021, za studente koji su koristili septembarski ispitni rok

 

opšti smjer – Podgorica
(šalteri Studentske službe u Podgorici)

 opšti smjer  - odjeljenje Bijelo Polje
(šalter Studentske službe u Bijelom Polju)

 

smjer Bezubjednosti i Kriminalistika
(šalteri Studentske službe u Podgorici)

 

Obnova I i upis II godine  

28. i 29. septembra 2020. godine 
od 10-14 časova

(obnova prve godine – ostvarenih manje od 45 kredita)

(upis druge godine – ostvarenih 45 i više kredita)

 

Obnova II, upis III godine i obnova III godine

30. septembra i 1. oktobar 2020. godine 
od 10-14 časova

(obnova druge godine – ostvarenih manje od 105 kredita)

(upis treće godine – ostvarenih 105 i više kredita)

 

Za upis je potrebno:

  - Indeks

  - Prijavni list (dobija se na šalteru studentske službe)

  - Odgovarajuća uplata za studente  koji imaju obavezu plaćanja školarine

  - (I rata 125 € - Pravne nauke, 250 € - Bezbjednost i kirminalistika) na žiro račun Pravnog fakulteta: 510-140-08, uz obavezan studentski kod na uplatnici

  - Studenti koji nisu izmirili školarinu za prethodnu godinu, uz uplatu prve rate za školsku 2020-2021 godinu, dužni su izmiriti dugovanja u cjelosti.

 

UPIS ĆE SE OBAVLJATI
UZ SVE PROPISE I MJERE NKT

 

Uprava fakulteta

 

Broj posjeta : 4802