Pravni fakultet, 28.10.2020

Pravne nauke - raspored predavanja i kolokvijuma - zimski sem. 2020 (osnovne, Bijelo Polje, spec. i master studije)Pravne nauke - raspored - zimski semestar 2020

Raspored predavanja i vježbi po grupama i raspored kolokvijuma

Nastava na master studijima na Međunardno-pravnom smjeru kod prof. dr Ranka Mujovovića,

održavaće se srijedom od 17h

 

Na prvoj godini studija:
I grupa - br. indeksa 1-60
II grupa - br. indeksa 61-120
III grupa - br. indeksa 121-180
IV grupa - br. indeksa 181-240

Na drugoj godini studija:
I grupa - generacija 2019 br. indeksa 1- 120
II grupa - generacija 2019 br. indeksa 121-240
III grupa - generacije sa brojem indeksa prije 2019

Na trecoj godini studija:
I grupa - generacija 2018 br. indeksa 1- 160
II grupa - generacija 2018 br. indeksa nakon 160 i studenti sa brojem indeksa prije 2018 godine

Napomena:
Raspored studenata po grupama je preliminaran.
Konačni raspored studenata po grupama biće objavljen za svaki predmet nakon završetka upisa i obnove godine.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 7413