Pravni fakultet, 09.10.2020

Obavještenje za studente jednogodišnjih magistarskih studija

U saradnji  studentske organizacije ELSA i Pravnih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran sa Evropskom unijom i Savjetom Evrope, kroz stvaranje pravnih klinika o pitanjima vezanim za ljudska prava, biće obezbjedjena besplatna pravna pomoć za klijente koji dolaze iz ranjivih ili ugroženih grupa, uključujući izbjeglice, manjine, nezaposlene žene i žene u ranjivim situacijama.

Pravne klinike se sprovode u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope - “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, kroz projekat ''Improving procedural safeguards in judicial proceedings in Montenegro”.

Projekat će se fokusirati na osnivanju pravnih klinika sa ciljem da studentima prava pruži praktično znanje o pitanjima ljudskih prava, posebno u vezi sa ženskim pravima i slučajevima porodičnog nasilja.
Studente će trenirati ugledni pravnici- sudije, advokati, aktivisti NVO-a, koji se bave pitanjima ljudskih prava, posebno ženskim pravima.

Prvi akademski semestar biće posvećen obuci studenata kroz predavanja, dok će u drugom semestru studenti raditi na slučajevima sa stvarnim klijentima, pod nadzorom mentora.

U klinikama će učestvovati po 10 studenata sa svakog univerziteta (ukupno 30) koji su na završnoj godini osnovnih studija ili na specijalističkim ili master studijama. Studenti druge godine osnovnih studija mogu učestvovati na dobrovoljnoj osnovi.

Otvoren je konkurs za 10 studenata koji će učestvovati u klinikama.
Klinike će se sprovoditi u okviru predmeta "Istorija i razvoj medjunarodnog prava", te će studenti biti oslobodjeni većeg dijela gradiva iz ovog predmeta , a njihovo učeśće na klinikama biće adekvatno ocijenjeno.

Prijave slati Nikoli Radunoviću na mail nradunovic06@gmail.com, najkasnije do utorka 13.oktobra u 14h, a više informacija možete dobiti na broj 067577692.

 

Broj posjeta : 646