Pravni fakultet, 13.10.2020

Upis na specijalističke studije ZA STUDIJSKU 2020/21 (II upisni rok)O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 

UPIS STUDENATA KOJI SU PRIMLJENI  NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U DRUGOM UPISNOM ROKU OBAVIĆE  SE 14. OKTOBRA  2020. GODINE NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBE OD 11 do 13 ČASOVA

Konačna rang lista za upis na specijalističke studije ZA STUDIJSKU 2020/21 (II upisni rok)

 

 

  Studenti su dužni  priložiti:

  • INDEKS (čitko popuniti prvu stranu)
  • DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeksu, drugu priložiti iz prijavni list)
  • JEDAN PRIJAVNI LIST ( kupuje se u knjižari)
  • UPLATNICU na odgovarajući iznos
  • Prijavni list sa listom izbornih predmeta (dobija se na šalteru)

     

    Studenti školarinu mogu da uplate u više rata, od kojih se prva uplaćuje prilikom upisa i iznosi 125€ za studente sa studijskog programa „Pravne nauke“, a za studente sa studijskog programa „Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta“ prva rata iznosi 250€. Uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08.

                                          

 

                      Studentska služba

Dokumenti

Broj posjeta : 981