Pravni fakultet, 30.11.2020

Provjere znanja - održavanje predstojećih kolokvijuma i odlaganje
PRVA GODINA
Rimsko pravo – odlaganje Savremeni politički sistemi – odlaganje Opšta teorija prava – online kolokvijum Opšta i nacionalna istorija prava – online kolokvijum Osnovi sociologije i sociologija prava – online kolokvijum

DRUGA GODINA
Stvarno pravo - odlaganje Nasljedno pravo - odlaganje Porodično pravo – online kolokvijum Krivično pravo – opšti dio – odlaganje Engleski jezik struke – ?
Uvod u građansko pravo (za studente starije generacije – prije 2017.) – odlaganje

TREĆA GODINA
Međunarodno javno pravo – odlaganje Građansko procesno pravo – odlaganje Trgovinsko pravo – odlaganje Međunarodno privatno pravo – 7. i 8. decembar, u ranije dogovorenom terminu - usmeno (ako se steknu uslovi) Krivično procesno pravo – odlaganje Obligaciono pravo (za studente starije generacije – prije 2017.) – odlaganje Pravo privrednih društava (za studente starije generacije – prije 2017.) – odlaganje

NAPOMENA:

Studenti Pravnog fakulteta prilikom pristupanja polaganju provjera znanja, kolokvijuma, popravnih kolokvijuma, ispita na DL – Moodle platformi su u obavezi da koriste desktop ili lap top racunar.

Moodle aplikacija za Android na kojoj se takođe može raditi kolokvijum zna da generiše greške (ne može da se preda kolokvijum). Zbog toga su studenti upućuju da ne koriste.

Oni studenti koji nijesu u mogućnosti da koriste Desktop racunar, već koriste mobilne telefone i tablete, se mole da provjerama znanja pristupe preko nekog od pretraživaca (Chrome, IE, itd), a ne preko aplikacije, kako bi se izbjegle tehničke komplikacije.

Studenti koji pošalju predmet za upis na Moodle platformu a koji nijesu prijavili u Studentskoj službi (zimski semestar) neće im biti priznat kolokvijum koji budu polagali online preko Moodla

Broj posjeta : 2881