Pravni fakultet, 11.01.2021

Raspored ispita – zimski semestar 2020/2021 (izmijenjen 21.12.2020)Raspored ispita – zimski semestar 2020/2021

Obaveštenje:
ENGLESKI JEZIK I
Ispiti iz predmeta Engleski jezik I zakazani za 13. januar i 22- januar počinju u 8h.

 

PRAVNE NAUKE

PRVA GODINA

Rimsko pravo – 11., 12. i 13. januar u 8h – kolokvijum / završni ispit: 25., 26., 27., i 28. januar u 8h

popravni završni ispit: 10., 11., 12. i 13. februar u 8h

Savremeni politički sistemi – 28., 29., 30. i 31. januar u 8h / 6., 7., 8. i 9. februar u 8h

Opšta teorija prava – 18. januar u 11h / 1. februar u 11h

Opšta i nacionalna istorija prava – 24. januar u 9h / 3. februar u 9h

Osnovi sociologije i sociologija prava – 15. januar u 12:30h / 22. januar u12:30h

Engleski jezik I (za studente upisane 2017/18 i 2018/19) – 13. januar u 9:30h / 22. januar u 9:30

DRUGA GODINA

Stvarno pravo1. februar u 8h / 12. februar u 8h

Nasljedno pravo – 15. januar u 8h / 29. januar u 8h

Porodično pravo – 20. januar u 8h / 4. februar u 8h

Krivično pravo – opšti dio – 25. januar u 8:30h / 8. februar u 8:30h

Engleski jezik struke – 13. januar u 9:30h / 22. januar u 9:30

Uvod u građansko pravo (studenti starije generacije – prije 2017.) – 1. februar u 9h / 12. februar u 9h

TREĆA GODINA

Međunarodno javno pravo

  • dr Ranko Mujović – 26. januar u 15h / 11. februar u 15h
  • dr Nebojša Vučinić – kolokvijum: 13. januar u 11h / 26. januar u 11h / 11. februar u 11h

Građansko procesno pravo – 22. januar u 9:30h / 5. februar u 9:30h

Trgovinsko pravo – 12. januar u 8h / 2. februar u 8h

Međunarodno privatno pravo – 18. i 19. januar u 8h / 8. i 9. februar u 8h

Krivično procesno pravo – kolokvijum: 15. januar u 8h / 29. januar u 8h / 12. i 13. februar u 8h

Obligaciono pravo (studenti starije generacije – prije 2017.) – 26. i 27. januar u 8h / 9. i 10. februar u 8h

Pravo privrednih društava (studenti starije generacije – prije 2017.) – 12. januar u 10h / 2. februar u 10h

Dokumenti

Broj posjeta : 3625