Pravni fakultet

Odbrana polaznih istraživanja
Doktorand  mr Petar Kadić, braniće polazna istraživanja pod nazivom „Krivično pravna zaštita životne sredine“, dana, 14. maja 2021.godine u 10,00h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore
(Svečana sala), pred Komisijom za odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

1.Prof. dr Drago Radulović - Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji)

2.Prof. dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof. dr Aleksandra Čavoški-član (redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Birmingemu)

Doktorand mr Aleksa Delibašić, braniće polazna istraživanja pod nazivom „Nasilje u porodici kao generator maloljetničke delinkvencije“, dana, 14. maja 2021.godine u 11,00h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore
(Svečana sala), pred Komisijom za odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

1.Prof. dr Drago Radulović - Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji)

2.Prof. dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof. dr Dragan Jovašević-član (redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu)

Doktorand  mr Radoje Kandić, braniće polazna istraživanja pod nazivom „Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija lica osuđenih na kaznu zatvora“, dana, 14. maja 2021.godine u 11,00h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore
(Svečana sala), pred Komisijom za odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

1.Prof. dr Drago Radulović - Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji)

2.Prof. dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof. dr Dragan Jovašević-član (redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu)

 

Broj posjeta : 139