Pravni fakultet, 30.11.2017

45 godina Pravnog fakulteta45 godina Pravnog fakulteta

Zbornik Pravnog fakulteta štampan u čast ovog velikog jubileja