Pravni fakultet

Odbarana magistarskih radova na Pravnom fakultetu UCG
Magistrantkinja Natalija Sjekloća Bulajić, braniće master rad pod nazivom “Uloga policije u otkrivanju i obezbjeđenju dokaza u izviđaju“, dana, 02. februara 2022.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1. Prof.dr Velimir Rakočević- Predsjednik Komisije (redovni profesor Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

  1. Prof.dr Drago Radulović - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)
  1. Doc.dr Darko Radulović -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Dragana Konatar, braniće master rad pod nazivom “Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori i međunarodni standardi“, dana, 10. januara 2022.godine u 17h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Prof.dr Nebojša Vučinić- Predsjednik Komisije (redovni profesor Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

  1. Prof.dr Ranko Mujović - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 
  1. Prof.dr Ljiljana Jokić -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 

Magistrantkinja Ivana Filipović, braniće master rad pod nazivom “Sloboda izražavanja i medijske slobode u praksi Evropskog suda za ljudska prava“, dana, 22. decembra 2021.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1. prof. dr Milan Marković- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore) 

2. prof. dr Nebojša Vučinić - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

  1. prof. dr Dražen Cerović -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrantkinja Srna Pejović, braniće master rad pod nazivom “Ostvarivanje zakonskog izdržavanja“, dana, 09. decembra 2021.godine u 10h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1. Prof.dr Zoran Rašović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

  1. Prof.dr Radoje Korać - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 
  1. Doc.dr Ljiljana Kadić -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 
Broj posjeta : 455

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.