Odbarana magistarskih radova na Pravnom fakultetu UCG
Kandidatkinja Andrea Pepeljak, braniće master rad pod naslovom Institut povrata u krivičnom pravu Crne Gore“, dana, 25. novembra 2022.godine u 9h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 1. Prof. dr Drago Radulović, predsjednik (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

2. Prof. dr Darko Radulović, mentor (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof. dr Velimir Rakočević, član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Kandidat Nikola Gogić, braniće master rad pod naslovom Krivičnopravna reakcija na organizovani kriminalitet“, dana, 25. novembra 2022.godine u 10h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1. Prof. dr Drago Radulović, predsjednik (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

2. Prof. dr Darko Radulović, mentor (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof. dr Velimir Rakočević, član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Kandidat Mustafa Grbović, braniće master rad pod naslovom Istraživanje prakse sudova u procesuiranju krivičnog djela nasilja u porodici u Crnoj Gori“, dana, 25. novembra 2022.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 1. Prof. dr Drago Radulović, predsjednik (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

2. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor (redovni profesort na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof. dr Darko Radulović, član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore

 

Kanidatkinja Azra Međedović, braniće master rad pod naslovom Sporazum o priznanju krivice i načelo pravičnosti krivičnog postupka, dana, 25. novembra 2022.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 1.  Prof. dr Velimir Rakočević-predsjednik komisije, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

     2. Prof. dr Drago Radulović-mentor, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji;

     3. Prof. dr Darko Radulović-član, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Magistrand Milija Rašović, braniće master rad pod naslovom Pravni položaj i zaštita ličnih podataka na osnovu člana 8 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dana, 22. novembra 2022.godine u 12,30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1. Prof. dr Milan Marković-predsjednik komisije, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore;

2. Prof. dr Nebojša Vučinić-mentor, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji;

3. Doc. dr Petar Šturanović-član, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Studentkinja Iva Rolović, braniće master rad pod naslovom Pravne implikacije odluke Schrems II Suda pravde Evropske unije na poslovanje stranih privrednih društava u Evropskoj uniji, dana, 18. novembra 2022.godine u 14h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 1. Prof. dr Dragan Radonjić, predsjednik (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

2. Prof. dr Aneta Spaić, mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof. dr Dražen Cerović, član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Studentkinja Zerina Bosović braniće master rad pod naslovom Neposredno dejstvo direktiva u pravu Evropske unije“, dana, 18. novembra 2022.godine u 15h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 1. Prof. dr Aneta Spaić, predsjednik (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2. Prof.dr Vladimir Savković, mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Doc.dr Nikola Dožić, član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Studentkinja Nikolina Tomović braniće master rad pod naslovom Usaglašene prakse kao prepreka slobodi konkurencije na unutrašnjem tržištu Evropske unije“, dana, 18. novembra 2022.godine u 16h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 1. Prof. dr Dragan Radonjić, predsjednik (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

2. Prof.dr Vladimir Savković, mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Doc.dr Nikola Dožić, član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Neda Vuksanović, braniće master rad pod naslovom Pravna priroda ugovora o doživotnom izdržavanju sa osvrtom na ugovor o nasleđivanju, dana, 08. novembra 2022.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1.  Doc. dr Draginja Vuksanović Stanković-predsjednik komisije, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

2. Doc. dr Ljiljana Kadić-mentor, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji;

 3. Doc.dr Velibor Korać-član, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistrand Jakša Vuković, braniće master rad pod naslovom Ugovor o doživotnom izdržavanju u sudskoj i notarskoj praksi, dana, 08. novembra 2022.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1. Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković-predsjednik komisije, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

2. Doc.dr Ljiljana Kadić-mentor, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji;

 3. Doc.dr Velibor Korać-član, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.


Studentkinja Jela Jokanović, braniće master rad pod naslovom 
Starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti – pravna regulativa i sudska praksa“, dana, 02. novembra 2022.godine u 9h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 1. Doc. dr Ljiljana Kadić, predsjednik (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)  

2. Doc. dr Draginja Vuksanović Stanković, mentor (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3. Doc. dr Velibor Korać, član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

Studentkinja Milena Pavićević, braniće master rad pod naslovom Zaštita državine u Crnoj Gori“, dana, 02. novembra 2022.godine u 10h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 1. Doc. dr Ljiljana Kadić, predsjednik (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)  

2. Doc. dr Draginja Vuksanović Stanković, mentor (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3. Doc. dr Velibor Korać, član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrantkinja Aleksandra Vukčević, braniće master rad pod naslovom Zaštita jezika nacionalnih manjina u Crnoj Gori u skladu sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina, dana, 31. oktobra 2022.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1. Prof. dr Ranko Mujović-predsjednik komisije, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji;

2. Prof. dr Nebojša Vučinić-mentor, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji;

3. Prof. dr Dražen Cerović-član, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistrand Lazar Saveljić, braniće master rad pod naslovom Rad i nasleđe Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju“, dana, 01. novembra 2022.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1. Prof. dr Nebojša Vučinić-predsjednik komisije, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji;

2. Prof. dr Ranko Mujović-mentor, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji;

3. Prof. dr Milan Marković-član, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

 

Studentkinja Dajana Drljević, braniće master rad pod naslovom Zaštita kolektivnih interesa potrošača u pravu Evropske unije“, dana, 14. oktobra 2022.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1. Prof.dr Vladimir Savković, predsjednik (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
2. Doc.dr Nikola Dožić, mentor (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
3. Prof.dr Aneta Spaić, član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Biljana Bulajić, braniće master rad pod naslovom Oblici tretmana u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore sa posebnim osvrtom na osuđenički rad“, dana, 06. oktobra 2022.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1. Prof. dr Drago Radulović-predsjednik komisije, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji;

2. Prof. dr Darko Radulović-mentor, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

3. Prof. dr Velimir Rakočević-član, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

 

Master rad magistrantkinje Azre Međedović pod naslovom „Sporazum o priznanju krivice i načelo pravičnosti krivičnog postupka“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore 

 

Magistrantkinja Nina Lalatović, braniće master rad pod nazivom “Tužba vlasnika za povraćaj stvari s posebnim osvrtom na pravo Crne Gore“, dana, 26. septembra 2022.godine u 9h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1. Prof. dr Radoje Korać - predsjednik komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji);

2. Prof. dr Zoran Rašović- mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore);

3. Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Marijana Nedović Radulović, braniće master rad pod nazivom “Osnovne karakteristike Lisabonskog sporazuma kao osnova za uređenje Evropske unije“, dana, 18. jula 2022.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1.Prof. dr Milan Marković - predsjednik komisije (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore);

2. Prof. dr Nebojša Vučinić- mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji);

3. Prof. dr Dražen Cerović -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Đorđije Drinčić, braniće master rad pod nazivom “Pravičnost postupka po članu 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima u odnosu na Crnu Goru“, dana, 07. jula 2022.godine u 11.30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1. Prof. dr Milan Marković - predsjednik komisije (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore);

2. Prof. dr Nebojša Vučinić- mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji);

3. Doc. dr Petar Šturanović -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Jelena Brajković, braniće master rad pod nazivom “Načelo tajnosti u arbitražnom postupku“, dana, 29. juna 2022.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1. Prof. dr Alan Uzelac - predsjednik komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu);

2. Prof. dr Biljana Đuričin- mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore

3. Prof. dr Aneta Spaić -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Jelena Tomašević, braniće master rad pod nazivom “Pravo na nepristrasan sud u krivičnom postupku, sa posebnim osvrtom na praksu crnogorskih sudova“, dana, 14. juna 2022.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 1. Prof.dr Ranko Mujović - predsjednik komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

 2. Prof.dr Nebojša Vučinić- mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

  3. Prof.dr Dražen Cerović -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Anđela Miličković, braniće master rad pod nazivom “Pravo na život i njegova ograničenja, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru“, dana, 10. juna 2022.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 1.Prof.dr Nebojša Vučinić - Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)
2. Prof.dr Milan Marković- mentor (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore)
3. Prof.dr Velimir Rakočević -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Miloš Lalević, braniće master rad pod nazivom “Specifičnosti i izazovi u ostvarivanju prava na rad sportista“, dana, 21. aprila 2022.godine u 13.30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1.Prof.dr Milan Marković Predsjednik Komisije (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore)

 1. Prof.dr Vesna Simović Zvicer - mentor (vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore)
 1. Prof.dr Dražen Cerović -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Admir Kurpejović, braniće master rad pod nazivom “Bezbjednosni aspekt učestvovanja u stranim oružanim formacijama“, dana, 17. februara 2022.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Prof.dr Drago Radulović Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 1. Prof.dr Velimir Rakočević - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
 1. Doc.dr Darko Radulović -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Anja Milačić, braniće master rad pod nazivom “Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda fizičkih lica putem medija“, dana, 08. februara 2022.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1. Doc.dr Ljiljana Kadić- Predsjednik Komisije (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

2. Prof.dr Snežana Miladinović Drobnič - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3. Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

Magistrantkinja Natalija Sjekloća Bulajić, braniće master rad pod nazivom “Uloga policije u otkrivanju i obezbjeđenju dokaza u izviđaju“, dana, 02. februara 2022.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1. Prof.dr Velimir Rakočević- Predsjednik Komisije (redovni profesor Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 1. Prof.dr Drago Radulović - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)
 1. Doc.dr Darko Radulović -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Dragana Konatar, braniće master rad pod nazivom “Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori i međunarodni standardi“, dana, 10. januara 2022.godine u 17h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Prof.dr Nebojša Vučinić- Predsjednik Komisije (redovni profesor Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 1. Prof.dr Ranko Mujović - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 
 1. Prof.dr Ljiljana Jokić -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 

Magistrantkinja Ivana Filipović, braniće master rad pod nazivom “Sloboda izražavanja i medijske slobode u praksi Evropskog suda za ljudska prava“, dana, 22. decembra 2021.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1. prof. dr Milan Marković- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore) 

2. prof. dr Nebojša Vučinić - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 1. prof. dr Dražen Cerović -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrantkinja Srna Pejović, braniće master rad pod nazivom “Ostvarivanje zakonskog izdržavanja“, dana, 09. decembra 2021.godine u 10h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1. Prof.dr Zoran Rašović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 1. Prof.dr Radoje Korać - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 
 1. Doc.dr Ljiljana Kadić -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.