Pravni fakultet

Raspored završnih ispita na master studijama - 31.12.2021 10:57
Raspored ispita na Master studijama u zimskom semestru 2021/2022

STUDIJSKI PROGRAM KRIVIČNO PRAVO

 

I (zimski)  semestar

Redovni ispit

Popravni ispit

 

Međunarodno krivično pravo

26.01.

07.02.

 

Krivično pravo EU

20.01.

11.01.

 

Kriminologija

20.01.

11.01.

 

Crnogorska krivičnop. tradicija

15.01.

01.02.

 

III (zimski)  semestar

Redovni ispit

Popravni ispit

 

Krivica i saučesništvo

13.01. u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

27.01. u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

Krivičnopravna klinika

21.01. u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

04.02. u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

Finansijske istrage

31.01. u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

10.02. u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

Metodologija prava

28.01. u 14 h

07.02. u 14 h

STUDIJSKI PROGRAM MEĐUNARODNO PRAVO

 

I (zimski)  semestar

Redovni ispit

Popravni ispit

 

Istorijat i razvoj  međunar.prava

18.01. u 16h

01.02. u 16h

 

Međunarodno humanit. pravo

12.01. u 16h

24.01. u 16h

 

Diplomatsko i konzularno pravo

15.01. u 16h

29.01. u 16h

 

Pravo mora

21.01. u 16h

04.02. u 16h

 

III (zimski)  semestar

Redovni ispit

Popravni ispit

 

Međunarodnopravna klinika

u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

Međ. pravo zaštite živ. sredine

21.01. u 15h

10.02. u 15h

 

Međunarodni odnosi

19.01. u 16h

31.01 u 16h

 

Metodologija prava

28.01. u 14 h

07.02. u 14 h

STUDIJSKI PROGRAM GRAĐANSKO PRAVO

 

I (zimski)  semestar

Redovni ispit

Popravni ispit

 

Pravo svojine

23.01.

02.02.

 

Stvarnopravna klinika

17.01. 

24.01. 

 

Ugovorno pravo

28.01.

10.02.

 

Obligacionopravna klinika

31.01.

04.02.

 

III (zimski)  semestar

Redovni ispit

Popravni ispit

 

Građansko dokazno pravo

12.01.

20.01.

 

Alternativno  rješavanje sporova

18.01.

25.01.

 

Formalni ugovori

24.01.

14.02.

 

Metodologija prava

28.01. u 14 h

07.02. u 14 h

STUDIJSKI PROGRAM POSLOVNO PRAVO

 

 I (zimski)  semestar

Redovni ispit

Popravni ispit

 

Hartije od vrijednosti i berzansko pravo

11.01.

01.02.

 

Poreski postupak i poreska administracija

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

Arbitražno pravo

21. u 12h

10.02. u 12

 

Pravna i poslovna etika

28.01. u 11 h

07.02. u 11 h

 

 III (zimski)  semestar

Redovni ispit

Popravni ispit

 

Stečajno pravo

11.01. u 16h

25.01. u 16h

 

Poslovno pravna klinika

00

21.01.

 

Pravo zaštite potrošaća

18.01. u 16h

03.02. u 16h

 

Metodologija prava

28.01. u 14 h

07.02. u 14 h

NAPOMENA: Tačno vrijeme održavanja ispita objaviće predmetni nastavnici na stranicama predmeta prije početka ispita.

Broj posjeta : 427

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.