Odbarana doktorskih radova na Pravnom fakultetu UCG

02.09.2022


UNIVERZITET CRNE GORE 

VIJEĆE PRAVNOG FAKULTETA 

O B A V J E Š T A V A 

  javnost da će kandidatkinja mr Aleksandra Jovanović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi“, pred komisijom u sastavu: 

  1. Prof. dr Dragan Jovašević - redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu;
 2. Prof.dr Božidar Banović - redovni profesor na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Beogradu; 
 3. Prof.dr Darko Radulović - vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

Odbrana će se održati u srijedu07. septembra 2022. godine, sa početkom u 10.00 sati svečanoj sali Pravnog fakulteta. 

 

Broj posjeta : 370


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.