Raspored kolokvijuma na specijalističkim studijama PF i BIK - 08.03.2023 14:51
 

SPECIJALISTIČKE STUDIJE – RASPORED KOLOKVIJUMA

LJETNJI   SEMESTAR

 

PRAVOSUDNI SMJER

 

 

Kolokvijum

Popravni kolokvijum

GRAĐANSKO PROCESNA KLINIKA

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

PROCESNO DOKAZNO PRAVO

12.04.

19.04.

 

 

SPECIJALISTIČKE STUDIJE – RASPORED KOLOKVIJUMA

KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA

 

 

Kolokvijum

Popravni kolokvijum

KRIMINALISTIČKO PROFILISANJE

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

OBEZBJEĐENJE DOKAZA

18.04.

10.05.

KRIMINALISTIČKE IDENTIFIKACIJE

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

DIGITALNA FORENZIKA

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.