Pravni fakultet, 31.05.2018

CABUFAL - predavanjaU okviru projekta CABUFAL-a održaće se niz predavanja prema sljedećem rasporedu:

 

 

PETAK – 1. juna  - 10.15 h - 12.15 

 

10.15 h - Akademik, prof.dr Arsen Bačić - O promjeni ustava i akcesiji savrsenijem savezu
(On constitutional amendments and accession to more perfect union;

11.00h -Prof. dr Petar Bačić - Sudska konstrukcija Europe i aktivizam Europskog
suda pravde (Judicial construction of Europe and activism of the ECJ).

 

PONEDELJAK - 4.maja  - 10.15 h - 12.15 

Doc. dr Mihovila Škarica  - Evropeizacija lokalnih samouprava
                      

UTORAK  -5.maja - 14.15 h - 16.15 

Doc. dr Marko Jurić  - Zaštita podataka o ličnosti prema EU pravuSRIJEDA  -6.maja -  10.15 h - 12.15 

Doc. dr Ksenija Grubišić  -  
Analiza pravnog okvira kurikuluma Pravnog fakutleta Univerziteta Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.