Pravni fakultet

CABUFAL - gostovanje dvočlane delegacije Pravnog fakulteta, Univerziteta u Splitu
Gostovanje dvočlane delegacije Pravnog fakulteta, Univerziteta u Splitu, u okviru projekta CABUFALa, održano je u periodu od 31.maja do 1. juna.

Predavači su izlagali na sljedeće teme:


Akademik, prof.dr Arsen Bačić - O promjeni ustava i akcesiji savrsenijem savezu
(On constitutional amendments and accession to more perfect union;

Prof. Dr Petar Bačić - Sudska konstrukcija Europe i aktivizam Europskog
suda pravde (Judicial construction of Europe and activism of the ECJ).

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.